GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 7 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. 인생9단 = Insaeng 9-tan

Tác giả: Sun-ja Yang.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : Myŏngjin Ch'ulp'an, 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (1). Kho tài liệu: .

2. 꿈이있는아내는늙지않는다 : 살림과육아, 맞벌이때문에덮어둔나의꿈을되살리는가슴뛰는메시지!

Tác giả: 김미경.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : Myŏngjin Ch'ulp'an, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (1). Kho tài liệu: 305.4.

3. 꿈이있는아내는늙지않는다 : 살림과육아, 맞벌이때문에덮어둔나의꿈을되살리는가슴뛰는메시지! = Kkum i innŭn anae nŭn nŭkchi annŭnda : sallim kwa yuga, matpŏri ttaemune tŏp'ŏdun na ŭi kkum ŭl toesallinŭn kasŭm ttwinŭn mesiji!

Tác giả: 김미경.[ Mi-gyŏng Kim].

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : Myŏngjin Ch'ulp'an, 2007Trạng thái: Không có ĐKCB

4. 꿈이있는아내는늙지않는다 : 살림과육아, 맞벌이때문에덮어둔나의꿈을되살리는가슴뛰는메시지! = Kkum i innŭn anae nŭn nŭkchi annŭnda : sallim kwa yuga, matpŏri ttaemune tŏp'ŏdun na ŭi kkum ŭl toesallinŭn kasŭm ttwinŭn mesiji!

Tác giả: 김미경.[ Mi-gyŏng Kim].

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : Myŏngjin Ch'ulp'an, 2007Trạng thái: Không có ĐKCB

5. 바보 처럼 공부 하고 천재 처럼 꿈 꿔라 : 반 기문 유엔 사무 총장 이 세계 의 청소년 에게 전하는 꿈 과 희망 의 메시지 / Pabo ch'ŏrŏm kongbu hago ch'ŏnjae ch'ŏrŏm kkumk kkwŏra : Pan Ki-mun Yu En Samu Ch'ongjang i segye ŭi ch'ŏngsonyŏn ege chŏnhanŭn kkum kwa hŭimang ŭi mesiji

Tác giả: 신 웅진[Ung-jin Sin].

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : Myŏngjin Ch'ulp'an, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (2). Kho tài liệu: TV02B3_P101 .

6. 인생9단 = Insaeng 9-tan

Tác giả: 양순자[Sun-ja Yang].

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : Myŏngjin Ch'ulp'an, 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (1). Kho tài liệu: 365.071.

7. 화 : 화가풀리면인생도풀린다 = Hwa : hwa ka p'ullimyŏn insaeng to p'ullinda

Tác giả: Nhất Hạnh, Thich; Nhất Hạnh, Thich; Su-min Ch'oe.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : Myŏngjin Ch'ulp'an, 2002Nhan đề dịch: .Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (1). Kho tài liệu: 294.35698.

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Cơ sở 1: P101 - Tầng 1 nhà B3
ĐT: 04 66808743
Cơ sở 2: Tầng 2 nhà C3 khoa Pháp
ĐT: 02466808743 - 02466808714