GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 670 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Oxford Grammar for EAP : English grammar and practice for Academic Purposes with answers

Tác giả: Paterson, Kent; Wedge, Roberta.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (1). Kho tài liệu: TV02B3_P101 .

2. Doing second language research

Tác giả: Brown, James Dean; Rodgers, Theodore S. (Theodore Stephen).

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (1). Kho tài liệu: TV02B3_P101 .

3. Oxford placement test 1 test pack

Tác giả: Allan ,Dave.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford Oxford University Press 2004Trạng thái: Không có ĐKCB

4. Oxford placement test 2

Tác giả: Allan ,Dave.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford Oxford University Press 2004Trạng thái: Không có ĐKCB

5. Introducing transformational grammar : from principles and parameters to minimalism

Tác giả: Ouhalla, Jamal.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : New York : E. Arnold ; Copublished in the U.S.A by Oxford University Press, 1999Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (4). Kho tài liệu: TV02B3_P101 415.

6. A grammar of speech

Tác giả: Brazil, David.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (4). Kho tài liệu: TV02B3_P101 428.2.

7. Idioms and idiomaticity

Tác giả: Fernando, Chitra.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (6). Kho tài liệu: TV02B3_P101 423.1.

8. Understanding syntax

Tác giả: Tallerman, Maggie.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : New York : Arnold ; Oxford University Press, c1998Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (4). Kho tài liệu: TV02B3_P101 415.

9. Language and the lexicon : an introduction

Tác giả: Singleton, D. M. (David Michael).

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London : New York : Arnold ; Oxford University Press, 2000Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (2). Kho tài liệu: TV02B3_P101 413.

10. A new approach to English grammar, on semantic principles

Tác giả: Dixon, Robert M. W.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford, England : New York : Clarendon Press ; Oxford University Press, 1991Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (4). Kho tài liệu: TV02B3_P101 425.

11. English syntax : a grammar for English language professionals

Tác giả: Jacobs, Roderick A.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : Oxford University Press, c1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (4). Kho tài liệu: TV02B3_P101 428.2.

12. Explaining English grammar

Tác giả: Yule, George.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (4). Kho tài liệu: TV02B3_P101 425.

13. Natural grammar

Tác giả: Thornbury, Scott.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (4). Kho tài liệu: TV02B3_P101 428.2.

14. Semantics, culture, and cognition : universal human concepts in culture-specific configurations

Tác giả: Wierzbicka, Anna.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : Oxford University Press, 1992Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (6). Kho tài liệu: TV02B3_P101 401.43.

15. The philosophy of language

Tác giả: Martinich, Aloysius.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : Oxford University Press, 1996Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (4). Kho tài liệu: TV02B3_P101 401.

16. Second language research methods

Tác giả: Seliger, Herbert W; Shohamy, Elana Goldberg.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford [England] ; New York : Oxford University Press, c1989Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (7). Kho tài liệu: TV02B3_P101 401.93 | 2 20.

17. Linguistic imperialism

Tác giả: Phillipson, Robert.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford [England] ; New York : Oxford University Press, 1992Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (4). Kho tài liệu: TV02B3_P101 420.

18. Language and understanding

Tác giả: Brown, Gillian.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (3). Kho tài liệu: TV02B3_P101 401.9 | 2.

19. Practical stylistics : an approach to poetry

Tác giả: Widdowson, H. G.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1992Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (6). Kho tài liệu: TV02B3_P101 808.1.

20. Discourse and literature: the interplay of form and mind

Tác giả: Cook, G.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: N.Y. : Oxford University Press, 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (4). Kho tài liệu: TV02B3_P101 808.

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Cơ sở 1: P101 - Tầng 1 nhà B3
ĐT: 04 66808743
Cơ sở 2: Tầng 2 nhà C3 khoa Pháp
ĐT: 02466808743 - 02466808714