GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 81 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Critical discourse analysis : theory and interdisciplinarity

Tác giả: Weiss, Gilbert; Wodak, Ruth.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York : Palgrave Macmillan, 2003Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [401.41] (6).

2. A cultural approach to discourse

Tác giả: Shi-xu.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : Palgrave Macmillan, 2005Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Contributor biographical information | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [306.44] (11).

3. Applying conversation analysis

Tác giả: Richards, Keith; Seedhouse, Paul.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York : Palgrave Macmillan, 2005Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Contributor biographical information | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [302.3] (5).

4. Game theory and pragmatics

Tác giả: Benz, Anton; Jaer, Gerhard; Van Rooij, Robert.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Basingstoke [England] ; New York : Palgrave Macmillan, 2006Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Contributor biographical information Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [410151] (6).

5. Feminist critical discourse analysis : gender, power, and ideology in discourse

Tác giả: Lazar, Michelle M.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York : Palgrave Macmillan, 2005Nguồn trực tuyến: Table of contents | Contributor biographical information | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [305.42] (6).

6. Metaphor and iconicity : a cognitive approach to analysing texts

Tác giả: Hiraga, Masako.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York : Palgrave Macmillan, 2005Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Contributor biographical information | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [401.43] (6).

7. Experimental pragmatics

Tác giả: Noveck, Ira A; Sperber, Dan.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Basingstoke, Hampshire ; New York : Palgrave Macmillan, 2004Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Contributor biographical information | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [306.44] (6).

8. Communication and language : a handbook of theory and practice

Tác giả: Thompson, Neil; Campling, Jo.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York, N.Y. : Palgrave Macmillan, 2003Nguồn trực tuyến: Table of contents | Contributor biographical information | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [400] (3).

9. Analysing real texts : research studies in modern English language

Tác giả: Hillier, Hilary.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York : Palgrave Macmillan, 2004Nguồn trực tuyến: Table of contents | Contributor biographical information | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [420.1/41] (4).

10. Qualitative inquiry in TESOL

Tác giả: Richards, Keith.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : Palgrave Macmillan, 2003Nguồn trực tuyến: Table of contents | Contributor biographical information | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428/.0071] (4).

11. Translation and technology

Tác giả: Quah, C. K. (Chiew Kin).

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : Palgrave Macmillan, 2006Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Contributor biographical information | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418/.02] (6).

12. The language of police interviewing : a critical analysis

Tác giả: Heydon, Georgina.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York : Palgrave Macmillan, 2005Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Contributor biographical information | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [363.25/4/0994] (6).

13. Advertising as multilingual communication

Tác giả: Kelly-Holmes, Helen.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Houndmills, Balsingstoke, Hampshire ; New York : Palgrave Macmillan, 2005Nguồn trực tuyến: Table of contents | Contributor biographical information | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [659.1/042] (6).

14. Orality : the power of the spoken word

Tác giả: Furniss, Graham.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Houndmills, Basingstoke, Hampsphire ; New York : Palgrave Macmillan, 2004Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Contributor biographical information | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [302.2/242] (6).

15. Spoken English, TESOL, and applied linguistics : challenges for theory and practice

Tác giả: Hughes, Rebecca.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : Palgrave Macmillan, 2005Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Contributor biographical information | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428/.0071] (6).

16. The language of evaluation : appraisal in English

Tác giả: Martin, J. R; White, P. R. R. (Peter Robert Rupert).

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : Palgrave Macmillan, 2005Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Contributor biographical information | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [420.1/43] (11).

17. Persuading people : an introduction to rhetoric

Tác giả: Cockcroft, Robert; Cockcroft, Susan M.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [808042] (6).

18. Presentation skills for students

Tác giả: Van Emden, Joan; Becker, Lucinda M.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [808.51] (6).

19. Expertise in second language learning and teaching

Tác giả: Johnson, Keith.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Basingstoke [England] ; New York : Palgrave Macmillan, 2005Nguồn trực tuyến: Table of contents only Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418/.0071] (6).

20. IT skills for successful study

Tác giả: Clarke, Alan.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Basingstoke [U.K.] ; New York : Palgrave Macmillan, 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [378.1] (7).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714