GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 20 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Happy to be here

Tác giả: Keillor, Garrison.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: [New York] : Penguin Books, c1983Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [813/.54] (1).

2. Autobiography and other writings

Tác giả: Franklin, Benjamin; Silverman, Kenneth.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York, N.Y. : Penguin Books, 1986Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [973.3/092/4B] (1).

3. The captain and the enemy

Tác giả: Greene, Graham.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York, N.Y., U.S.A. : Penguin Books, 1989, c1988Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [823/.912] (1).

4. Test your vocabulary-book 1

Tác giả: Watcyn-Jones, Peter.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Harlow : Penguin Books, 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.1] (1).

5. Introducing linguistics

Tác giả: Crystal, David.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London ; New York Penguin Books, 1992Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

6. Introducing language and society

Tác giả: Trudgill, Peter.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Penguin Books, 1992Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [306.4] (1).

7. Language in the modern world

Tác giả: Potter, Simeon; .

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Great Britain: Penguin books, 1960Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

8. A Pelican Original : Linguistics

Tác giả: Crystal, David.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: UK: Penguin Books, 1971Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

9. A Pelican Original : Semantics

Tác giả: Crystal, David.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: UK: Penguin Books, 1971Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

10. Linguistics

Tác giả: Crystal, David; .

Ấn bản: Repr. with revisions.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Harmondsworth, Middlesex, England : Penguin Books, 1981, c1971Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

11. Semantics

Tác giả: Leech, geoffrey; .

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Great Britain: Penguin Books, 1974Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

12. The Australopedia : How Australia works after 200 years of other people living here

Tác giả: Grant, Joan. -- Phillip Institute of Technology (Australia)

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction ; Audience: Juvenile; Xuất bản: Fitzroy, Vic., Australia : New York, N.Y., U.S.A. : McPhee Gribble ; Penguin Books, 1988Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [994] (1).

13. The age of Shakespeare: Volume 2 of the pelican guide to english literature

Tác giả: Ford, Boris; .

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Australia: Penguin books, 1955Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

14. Aspects of the novel [Texte imprimé]

Tác giả: Forster, E. M. (Edward Morgan).

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: ; Audience: Specialized; Xuất bản: Harmondsworth, (Middlesex) : Penguin Books, 1962, cop. 1927Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [809.3] (1).

15. The Penguin book of contemporary New Zealand short stories

Tác giả: Davis, Susan; Haley, Russell.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: fiction Xuất bản: Auckland, N.Z. ; New York, N.Y., USA : Penguin Books, 1989Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

16. The Afterlife and other stories

Tác giả: Updike,John.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London : Penguin books, 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

17. The middle ground

Tác giả: Drabble, Margaret.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: fiction Xuất bản: Harmondsworth : Penguin Books, 1981Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

18. Rise to globalism : American foreign policy since 1938

Tác giả: Ambrose, Stephen E; Brinkley, Douglas.

Ấn bản: 9th rev. ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : Penguin Books, 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [327.73] (1).

19. The Penguin Dictionary of Troublesome Words

Tác giả: Bryson, Bill.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Harmondsworth : Penguin Books, 1987Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [423] (1).

20. The Penguin Guide to Plain English Express Yourself Clearly and Effectively

Tác giả: Blamires, Harry.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: UK Penguin Books 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714