GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 111 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Guide to cross-cultural communication

Tác giả: Reynolds, Sana; Valentine, Deborah.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Upper Saddle River, N.J; Prentice Hall, 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [303.48/2] (1).

2. A university course in English grammar

Tác giả: Downing, Angela; Locke, Philip.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : Prentice Hall, 1992Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.2] (3).

3. Advanced English grammar

Tác giả: Schmidt, Helen Hoyt.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall Regents, c1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.2] (6).

4. A history of the English language

Tác giả: Baugh, Albert Croll; Cable, Thomas.

Ấn bản: 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, c2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [420/.9] (5).

5. Writing up research : experimental research report writing for students of English

Tác giả: Weissberg, Robert; Buker, Suzanne.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Englewood Cliffs, NJ : Prentice Hall Regents, c1990Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [808042] (4).

6. The business communication handbook

Tác giả: Dwyer, Judith.

Ấn bản: 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Frenchs Forest, N.S.W. ; [Great Britain] : Prentice Hall, c2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [658.45] (1).

7. A handbook to literature

Tác giả: Harmon, William; Holman, C. Hugh (Clarence Hugh); Thrall, William Flint.

Ấn bản: 7th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, c1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [803] (1).

8. A textbook of translation

Tác giả: Newmark, Peter.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : Prentice-Hall International, 1988Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418/.02] (6).

9. A dictionary of everyday idioms

Tác giả: Manser, Martin H.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London : Prentice Hall, 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [423.1] (2).

10. Teaching by principles : an interactive approach to language pedagogy

Tác giả: Brown, H. Douglas.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall Regents, c1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418007] (4).

11. Guide to language and study skills for college students of English as a second language

Tác giả: Martin, Anne V.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, c1977Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428/.2/4] (3).

12. Internet activity workbook

Tác giả: Sperling, Dave.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall Regents, c1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [025.04] (1).

13. The Internet guide for English language teachers

Tác giả: Sperling, Dave.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall Regents, c1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [42800285] (2).

14. Sentence structure : a communicative course using story squares

Tác giả: Sheehan, Thomas.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall, 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.2/4] (4).

15. Steps in composition

Tác giả: Troyka, Lynn Quitman; Nudelman, Jerrold.

Ấn bản: 6th ed., annotated instructor's ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall, c1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [808/.042] (3).

16. Communicative language testing

Tác giả: Weir, Cyril J.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : Prentice Hall, 1990Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428/.0076] (3).

17. ESL grammar workbook : for intermediate speakers and writers of English as a second language

Tác giả: Dart, Allan Kent.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, c1978Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428/.2/4076] (1).

18. Understanding language classrooms : a guide for teacher-initiated action

Tác giả: Nunan, David.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, 1989Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418/.007] (1).

19. Theories of learning

Tác giả: Hilgard, Ernest R; Bower, Gordon H.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, c1981Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [153.1/5] (1).

20. English for information systems

Tác giả: Hick, Steve.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Englewood Cliffs, NJ : Prentice Hall, 1991Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.6/4/024658] (1).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714