GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 6 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. A textbook of translation

Tác giả: Newmark, Peter.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : Prentice-Hall International, 1988Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418/.02] (6).

2. Second language acquisition in context

Tác giả: Ellis, Rod.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Englewood Cliffs, NJ : Prentice-Hall International, c1987Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [407] (1).

3. Principles and practice in second language acquisition

Tác giả: Krashen, Stephen D.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice-Hall International, 1987Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418007] (6).

4. A textbook of translation

Tác giả: Newmark, Peter.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : Prentice-Hall International, 1988Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418/.02] (3).

5. English syntactic structure function and catagories in sentence analysis : Workbook

Tác giả: Aarts, Flor.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: UK: Prentice-Hall International, 2Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

6. Learner strategies in language learning

Tác giả: Rubin, Joan; Wenden, Anita.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Englewood Cliffs(N.J.) ; London : Prentice/Hall International, 1987Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418.007] (1).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714