GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 167 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Relational grammar

Tác giả: Blake, Barry J.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Routledge, 1990Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [415] (3).

2. Comparative syntax and language acquisition

Tác giả: Rizzi, Luigi.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Routledge, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [415] (4).

3. Introducing interpreting studies

Tác giả: Pochhacker, Franz.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London ; New York : Routledge, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418.02072 | 2 21] (5).

4. Stylistics : a practical coursebook

Tác giả: Wright, Laura; Hope, Jonathan.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Routledge, 1996Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [808042] (4).

5. Introducing English semantics

Tác giả: Kreidler, Charles W.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London ; New York : Routledge, 1998Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [420.1] (8).

6. The discourse reader

Tác giả: Coupland, Nikolas; Jaworski, Adam.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London ; New York : Routledge, 1999Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [401.41] (5).

7. Advances in spoken discourse analysis

Tác giả: Coulthard, Malcolm.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Routledge, 1992Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [401.41] (4).

8. Pragmatics

Tác giả: Peccei, Jean Stilwell.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Routledge, 1999Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [306.44] (6).

9. Textual interaction : an introduction to written discourse analysis

Tác giả: Hoey, Michael.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Routledge, 2001Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [401.41] (4).

10. Text and discourse analysis

Tác giả: Salkie, Raphael.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Routledge, 1995Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [401.41] (4).

11. An introduction to discourse analysis : theory and method

Tác giả: Gee, James Paul.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London ; New York : Routledge, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [401.41] (5).

12. Style

Tác giả: Haynes, John.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Routledge, 1995Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [808042] (3).

13. Semantics

Tác giả: Gregory, Howard.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Routledge, 2000Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [401.43] (5).

14. Lexicography : an introduction

Tác giả: Jackson, Howard.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Routledge, 2002Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [413028] (4).

15. Investigating English discourse : language, literacy and literature

Tác giả: Carter, Ronald.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Routledge, 1997Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [420.1] (5).

16. Mediated discourse : the nexus of practice

Tác giả: Scollon, Ronald.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Routledge, 2001Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [401.41] (5).

17. Stylistics : a resource book for students

Tác giả: Simpson, Paul.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Routledge, 2004Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [808] (5).

18. Transforming Texts

Tác giả: O'Toole, Shaun.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Routledge, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428] (6).

19. Comparing texts

Tác giả: Onyett, Nicola.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Routledge, 2005Nguồn trực tuyến: Table of contents Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [807.6] (6).

20. Speech sounds

Tác giả: Ashby, Patricia.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London ; New York : Routledge, 1995Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [414.8] (5).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714