GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 50 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. 우리 는 미래 에 무엇 을 공부 할 것 인가 창조 사회 의 학문 과 대학

Tác giả: Kwang-ung Kim.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul : Saenggak ŭi Namu, Saenggak ŭi Namu, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

2. 자전거여행. 2 / Chajŏn'gŏ yŏhaeng. 2

Tác giả: Hun Kim.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul : Saenggak ŭi Namu, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

3. 인간 딜레마 : 인간 에 대한 절망, 혹은 희망

Tác giả: Yong-bŏm Yi.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul : Saenggak ŭi Namu, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [128] (1).

4. 생각

Tác giả: Ŏ-ryŏng, Yi.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul : Saenggak ŭi Namu, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [153.42] (1).

5. 칼의노래

Tác giả: Hun Kim.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul : Saenggak ŭi Namu, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2).

6. 현 의 노래 : 김 훈 장편 소설

Tác giả: Hun Kim.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul : Saenggak ŭi Namu, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

7. 그림, 보는 만큼 보인다 = Kŭrim, ponŭn mank'ŭm poinda

Tác giả: 손 철주.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul : Saenggak ŭi Namu, 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [750] (1).

8. 그림, 아는만큼보인다 = Kŭrim, anŭn mank'ŭm poinda

Tác giả: 손철주.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul : Saenggak ŭi Namu, 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [701.1] (1).

9. 그림, 아는만큼보인다 = Kŭrim, anŭn mank'ŭm poinda

Tác giả: 손철주 [Ch'ŏl-chu Son].

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul : Saenggak ŭi Namu, 2006Trạng thái: Không có ĐKCB

10. 1 cm

Tác giả: Ŭn-ju Kim; Chae-yŏn Kim.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul : Saenggak ŭi Namu, 2008Trạng thái: Không có ĐKCB

11. 1 cm

Tác giả: Ŭn-ju Kim; Chae-yŏn Kim.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul : Saenggak ŭi Namu, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [895.785] (1).

12. 발칸의장미를내게주었네 = Balk'an ui changmi rŭl naege chuŏnne

Tác giả: 정미경[ Mi-gyŏng Chŏng].

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 생각의나무, Sŏul : Saenggak ŭi namu, 2006Trạng thái: Không có ĐKCB

13. 발칸의장미를내게주었네

Tác giả: 정미경.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul : Saenggak ŭi namu, 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [895.735] (2).

14. 노름 마치 : 진 옥섭 의 藝人 名人

Tác giả: 진 옥섭.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul : Saenggak ŭi Namu, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

15. 이인식의 과학생각

Tác giả: In-sik Yi.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Soul : Saenggak ui Namu, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [404] (1).

16. 바다 의 기별

Tác giả: 김 훈.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : Saenggak ŭi Namu, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [895.745] (2).

17. 보노보 찬가 : 정글 자본주의 대한 민국 에서 인간 으로 살아 남기 = Ponobo ch'an'ga : chŏnggŭl chabonjuŭi Taehan Min'guk esŏ in'gan ŭro sara namki

Tác giả: 조 국, 1965-.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul : 생각 의 나무, Saenggak ŭi Namu, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2).

18. 밥벌이의지겨움 : 김훈世設, 두번째 = Pab pŏri ŭi chikyŏum : Kim Hun sesŏl, tu pŏn tchae

Tác giả: Hun Kim.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul : 생각의나무, Saenggak ŭi Namu, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2).

19. 민족주의 는 죄악 인가 [Minjokchuŭi nŭn choeak in'ga]

Tác giả: 권, 혁범[ Hyŏk-pŏm Kwŏn].

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul : Saenggak ŭi Namu, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

20. 금 난새 와 떠나는 클래식 여행 = Kŭm Nan-sae wa ttŏnanŭn k'ŭllaesik yŏhaeng

Tác giả: 금 난새.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul : 생각 의 나무, Saenggak ŭi Namu, 2007-2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714