GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Thời gian: 8:00 - 17:00
 (Phục vụ cả buổi trưa)
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 7 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Đặc trưng của tính chất (DNDZ) trong lớp các không gian Frechet phân bậc : Luận văn ThS Toán học: 1.01.01

Tác giả: Lê, Thị Bạch Yến; Lê, Mậu Hải.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 2000Ghi chú luận văn: Luận văn ThS. Toán giải tích: 1.01.01 -- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2000 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [515] (1).

2. Một số biện pháp giáo dục giới tính cho sinh viên đại học sư phạm : Luận văn ThS Giáo dục học: 5.07.01

Tác giả: Phan, Bích Ngọc; Hà, Nhật Thăng; Nguyễn, Văn Lê.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 2000Ghi chú luận văn: Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử sư phạm học: 5.07.01 -- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2000 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [370151] (1).

3. Một số biện pháp nâng cao năng lực thực hành cho học sinh lớp 12 qua dạy học lịch sử Việt Nam từ 1919 đến 1975 : Luận văn ThS . Giáo dục học : 5.07.02

Tác giả: Vũ, Ánh Tuyết; Trịnh, Đình Tùng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 2004Ghi chú luận văn: Luận văn ThS. Phương pháp dạy học Lịch sử. 5.07.02 -- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2004 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [371.3] (1).

4. Phát triển tư duy hàm của học sinh lớp 10 Trung học Phổ thông trong khi dạy học hàm số, phương trình và bất phương trình : Luận văn ThS Giáo dục học: 60.14.10

Tác giả: Hoàng, Quốc Khánh; Vương, Dương Minh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 2005Ghi chú luận văn: Luận văn ThS.Lý luận và phương pháp dạy học toán. 60.14.10 -- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2005 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [371.3] (1).

5. Nguyễn Đình Thi với thơ và kịch : Luận văn ThS Văn học: 5.04.33

Tác giả: Lê, Thị Chính; Mai, Thị Hương; Nguyễn, Văn Long.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 2005Ghi chú luận văn: Luận văn ThS. Văn học Việt Nam. 5.04.33 -- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2005 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [895.922 09] (1).

6. Những biện pháp xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý tại các phòng, ban chức năng ở Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội trong giai đoạn hiện nay : Luận văn ThS Giáo dục học: 60.14.05

Tác giả: Nguyễn, Thế Long; Đặng, Văn Cúc.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 2005Ghi chú luận văn: Luận văn ThS. Quản lý giáo dục. 60.14.05 -- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2005 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [378.1] (1).

7. Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo vũng lãnh thổ ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới : Luận văn ThS Địa lý học: 60.31.95

Tác giả: Trần, Thị Hồng Hà; Nguyễn, Minh Tuệ.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 2005Ghi chú luận văn: Luận văn ThS.Địa lý học: 60.31.95 -- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2005 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [338.109 597] (1).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714