GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 837 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Adapting writing activities in English 11 to motivate 11th graders at Duong An high school to learn English writing skill = Thiết chỉnh một số hoạt động viết trong sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 11 để khuyến khích học sinh trường THPT Đường An học kĩ năng viết. M.A Thesis Linguistics: 60 14 10

Tác giả: Nguyễn, Thị Thúy; Nguyễn, Thị Thơm Thơm.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : University of Languages and International studies, 2011Ghi chú luận văn: M.A Thesis English Teaching Methodology -- University of Languages and International studies, Hanoi, 2011 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.2] (1).

2. Demotivation in learning English of the students of Ly Thai To High School in Bac Ninh = Sự mất hứng thú học tiếng Anh của học sinh trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh. M.A Thesis Linguistics: 60 14 10

Tác giả: Vũ, Thị Huyền; Trần, Hiền Lan.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : University of Languages and International studies, 2011Ghi chú luận văn: M.A Thesis English Teaching Methodology -- University of Languages and International studies. Vietnam National University, Hanoi, 2011 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.0071] (1).

3. An investigation into the usefulness of the techniques for guessing the meaning of new words through context for the 11th form students at Phuc Thanh High School = Nghiên cứu lợi ích của thủ thuật đoán nghĩa từ mới dựa vào ngữ cảnh cho học sinh lớp 11 tại trường THPT Phúc Thành. M.A Thesis Linguistics: 60 14 10

Tác giả: Phạm, Thị Hoa; Trần, Hiền Lan.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : University of Languages and International studies, 2011Ghi chú luận văn: M.A Thesis English Methodology -- University of Languages and International studies. Vietnam National University, Hanoi, 2011 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.0071] (1).

4. Designing an English oral achievement test for second year students at Bac Ninh Physical Education and Sports University = Thiết kế đề thi vấn đáp tiếng Anh cho sinh viên năm thứ hai Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh. M.A Thesis Linguistics: 60 14 10

Tác giả: Dương, Thị Hòa; Đỗ, Bá Quý.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : University of Languages and International studies, 2011Ghi chú luận văn: M.A Thesis English Teaching Methodology -- University of Languages and International studies. Vietnam National University, Hanoi, 2011 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.0071] (1).

5. A Study on Structural and Semantic patterns of Wh-questions in English = Nghiên cứu về mô hình cấu trúc và ngữ nghĩa của câu hỏi có từ hỏi trong tiếng Anh. M.A Thesis Linguistics: 60 22 15

Tác giả: Nguyễn, Văn Cương; Võ, Đại Quang.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : University of Languages and International studies, 2011Ghi chú luận văn: M.A Thesis English Linguistics -- University of Languages and International studies. Vietnam National University, Hanoi, 2011 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.2] (1).

6. Adapting tasks for reading lessons in English for Electricity to improve the English reading skill of the first-year students at Electricity Faculty, Sao Do University = Thiết chỉnh các nhiệm vụ cho các bài đọc hiểu trong giáo trình English for Electricity nhằm nâng cao kỹ năng đọc hiểu của sinh viên năm thứ nhất khoa Điện, Trường Đại học Sao Đỏ. M.A Thesis Linguistics: 60 14 10

Tác giả: Vũ, Thị Lương; Kim, Văn Tất.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : University of Languages and International studies, 2011Ghi chú luận văn: M.A Thesis English Teaching Methodology -- University of Languages and International studies. Vietnam National University, Hanoi, 2011 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.60071] (1).

7. The structure and meaning of President Nguyen Minh Triet’s speech addressed on the occasion of the 1000th anniversary of the foundation of Thang Long – Hanoi: A systemic functional analysis = Cấu trúc và ngữ nghĩa cảu diễn văn do chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đọc nhân dịp kỉ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội: Phân tích theo quan điểm chức năng hệ thống. M.A Thesis Linguistics: 60 22 15

Tác giả: Trần, Thị Phương Nhung; Hoàng, Văn Vân.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : University of Languages and International studies, 2011Ghi chú luận văn: M.A Thesis English Linguistics -- University of Languages and International studies. Vietnam National University, Hanoi, 2011 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.3] (1).

8. Increasing grade 10 students’ motivation in learning English by using oral presentation: An action research at Doan Thi Diem Private High school = Sử dụng hoạt động thuyết trình nhằm nâng cao động lực học tiếng Anh của học sinh lớp 10: Nghiên cứu hành động tại trường THPT Dân lập Đoàn Thị Điểm. M.A Thesis Linguistics: 60 14 10

Tác giả: Nguyễn, Hoàng Huyền; Hoàng, Thị Xuân Hoa.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : University of Languages and International studies, 2011Ghi chú luận văn: M.A Thesis English Teaching Methodology -- University of Languages and International studies. Vietnam National University, Hanoi, 2011 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.3] (1).

9. The Application of communicative activities to develop speaking skills for 10th graders in Son Tay High School, Hanoi = ứng dụng các hoạt động giao tiếp để phát triển kỹ năng nói cho học sinh lớp 10 tại trường THPT Sơn tây - Hà Nội. M.A Thesis Linguistics: 60 14 10

Tác giả: Lê, Phương Lan; Hoàng, Văn Vân.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : University of Languages and International Studies, 2011Ghi chú luận văn: M.A Thesis English teaching methodology -- University of Languages and International Studies. Vietnam National University, Hanoi, 2011 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.3] (1).

10. Use of Addressing Forms to Express Informality in English and Vietnamese = Sử dụng các từ xưng hô để thể hiện tính không nghi thức trong tiếng Anh và tiếng Việt. M.A Thesis Linguistics: 60 22 15

Tác giả: Trịnh, Thị Việt Hương; Nguyễn, Thúy Hương.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : University of Languages and International Studies, 2011Ghi chú luận văn: M.A Thesis English linguistics -- University of Languages and International Studies. Vietnam National University, Hanoi, 2011 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.2] (1).

11. Designing a learner-centered speaking syllabus for technicians in garment companies = Thiết kế chương trình nói tiếng Anh theo đường hướng lấy người học làm trung tâm cho các kỹ thuật viên tại các doanh nghiệp may. M.A Thesis Linguistics

Tác giả: Lê, Nguyên Hương; Hoàng, Thị Xuân Hoa.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : University of Languages and International Studies, 2011Ghi chú luận văn: M.A Thesis. English teaching methodology -- University of Languages and International Studies. Vietnam National University, Hanoi, 2011 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.3] (1).

12. An investigation into the linearity to simple sentence in English and Vietnamese = Nghiên cứu về trật tự tuyến tính của câu đơn trong tiếng Anh đối chiếu với tiếng Việt. M.A Thesis Linguistics: 60 22 15

Tác giả: Nguyễn, Thị Thu Quỳnh; Nguyễn, Hương Giang.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : University of Languages and International Studies, 2011Ghi chú luận văn: M.A Thesis. English linguistics -- University of Languages and International Studies. Vietnam National University, Hanoi, 2011 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.2] (1).

13. Teachers’ and students’ views on grammar presentation in the course book “English for chemical engineering” at Sao Do University = Quan điểm của giáo viên và sinh viên đối với các vấn đề ngữ pháp được trình bày trong giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Hóa học tại Trường Đại học Sao Đỏ. M.A Thesis Linguistics: 60 14 10

Tác giả: Trần, Hoàng Yến; Tô, Thị Thu Hương.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : University of Languages and International Studies, 2011Ghi chú luận văn: M.A Thesis English teaching methodology -- University of Languages and International Studies. Vietnam National University, Hanoi, 2011 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.2] (1).

14. Possible causes of common English written errors made by 12th- form students at Thanh Ha High School, Hai Duong and some possible solutions = Những nguyên nhân có thể gây ra lỗi viết thường gặp của học sinh lớp 12 trường THPT Thanh Hà, Hải Dương và một số biện pháp khả thi. M.A Thesis Linguistics: 60 14 10

Tác giả: Nguyễn, Thị Hương; Nguyễn, Thị Thơm Thơm.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : University of Languages and International Studies, 2011Ghi chú luận văn: M.A Thesis English teaching methodology -- University of Languages and International Studies. Vietnam National University, Hanoi, 2011 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.2] (1).

15. The Implementation of Task-based Language Teaching: A case study of the upper-secondary school = Việc thực hiện phương pháp giảng dạy ngoại ngữ dựa vào các nhiệm vụ được giao: Một điển cứu ở trường Trung học phổ thông. M.A Thesis Linguistics: 60 14 10

Tác giả: Nguyễn, Thị Kăn; Lê, Văn Canh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : University of Languages and International Studies, 2011Ghi chú luận văn: M.A Thesis English Teaching Methodology -- University of Languages and International Studies. Vietnam National University, Hanoi, 2011 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.0071] (1).

16. Teachers' use of elicting techniques in English speaking lessons at Son Tay upper secondary school, Hanoi = Sử dụng thủ thuật gợi mở trong giờ dạy nói tiếng Anh của giáo viên THPT Sơn Tây, Hà Nội. M.A Thesis Linguistics: 60 14 10

Tác giả: Cao, Thị Hồng Phương; Lương, Quỳnh Trang.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : University of Languages and International Studies, 2011Ghi chú luận văn: M.A Thesis English teaching methodology -- University of Languages and International Studies. Vietnam National University, Hanoi, 2011 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.3] (1).

17. Teachers' corrective feedback on the 11th form students' writing at Ngo Gia Tu high school, Bac Ninh = Nghiên cứu thực trạng việc phản hồi chữa lỗi của giáo viên trên bài viết của học sinh lớp 11 trường THPT Ngô Gia Tự, Bắc Ninh. M.A Thesis Linguistics: 60 14 10

Tác giả: Trần, Thị Hường; Nguyễn, Thụy Phương Lan.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : University of Languages and International Studies, 2011Ghi chú luận văn: M.A Thesis.English Teaching Methodology -- University of Languages and International Studies. Vietnam National University, Hanoi, 2011 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.2] (1).

18. A VietNamese-English cross-cultural study on the use of address forms to express formality = Nghiên cứu về cách sử dụng từ xưng hô diễn tả sự trang trọng trong Tiếng Anh và Tiếng Việt. M.A Thesis Linguistics: 60 22 15

Tác giả: Tạ, Thị Kim Ngôn; Đỗ, Thị Mai Thanh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : University of Languages and International Studies, 2011Ghi chú luận văn: M.A Thesis.English Lingustics -- University of Languages and International Studies. Vietnam National University, Hanoi, 2011 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.2] (1).

19. The effectiveness of guessing the meanings of unknown words from context by non-English 10th graders at Nguyen Trai Gifted High School, Hai Duong = Hiệu quả của việc đoán từ qua ngữ cảnh của học sinh lớp 10 không chuyên Anh Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương. M.A Thesis Linguistics: 60 14 10

Tác giả: Phạm, Thị Diệu Thu; Lương, Quỳnh Trang.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : University of Languages and International Studies, 2011Ghi chú luận văn: M.A Thesis.English Teaching Methodology -- University of Languages and International Studies. Vietnam National University, Hanoi, 2011 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.2] (1).

20. Using songs and poems in teaching English to motivate students at Van Noi High School = Sử dụng bài hát, bài thơ trong dạy tiếng Anh nhằm gây hứng thú cho học sinh tại trường THPT Văn Nội. M.A Thesis Linguistics: 60 14 10

Tác giả: Nguyễn, Thị Thúy Hà; Hoàng, Thị Xuân Hoa.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : University of Languages and International Studies, 2011Ghi chú luận văn: M.A Thesis. English Teaching Methodology -- University of Languages and International Studies. Vietnam National University, Hanoi, 2011 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.0071] (1).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714