GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Thời gian: 8:00 - 17:00
 (Phục vụ cả buổi trưa)
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 119 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Từ điển thành ngữ - tục ngữ Việt - Pháp = Dictionnaire des locutions et proverbes vietnamiens -français

Tác giả: Nguyễn, Lân.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Văn học, 1993Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [443] (4).

2. Để tiếng Việt ngày càng trong sáng

Tác giả: Phan, Hồng Liên.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Văn học, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [495922] (1).

3. Sìegfried und kriemhild= Siegfried và kriemhild: Deutsche Heldensage=Thần thoại Đức: Zweisprachige Ausgabe=In hai thứ tiếng

Tác giả: Fühmann, Franz; .

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Literatur = Nxb Văn học, 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2).

4. Ván bài lúc hoàng hôn

Tác giả: Oh Jung Hee.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hà Nội : Nxb. văn học, 2005Nhan đề dịch: .Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [895.73] (3).

5. Kriemhild Trả thù = Kriemhild Rache : Thần thoại Dức II = Deutsche Heldensage II: In hai thứ tiếng = Zweisprachige Ausgabe

Tác giả: Fühmann, Franz.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hà Nội: Văn học, 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [833.914] (1).

6. Về Nghệ thuật và văn học: Tuyển tập

Tác giả: Goethe, J.W; dịch.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hà Nội : Nhà xuất bản Văn học, Trung tâm RICC. 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2).

7. Đẹp hơn nước mắt : Thơ kháng chiến Pháp = Plus belle que les larmes

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hà Nội : Nxb. Văn học, 1983Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2).

8. Florilège Poétique = Tuyển tập thơ

Tác giả: Hugo, Victor; Tế Hanh; Xuân Diệu.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hà Nội : Nxb. Văn học, 1986Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2).

9. Faibles choisies = Ngụ ngôn chọn lọc

Tác giả: De La Fontaine, Jean; Tú Mỡ.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hà Nội : Nxb. Văn học, 1985Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2).

10. Les mouches : Drame en trois actes = Ruồi : kịch 3 hồi : Edition bilingue = In hai thứ tiếng

Tác giả: Sartre, Jean Paul.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hà Nội : Văn học, 1989Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3).

11. L' Alouette = Sơn ca : Edition bilingue = In hai thứ tiếng

Tác giả: Anouilh, Jean.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Văn học, 1988Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [842.78] (3).

12. La dame de chez maxim = Ả ca-ve nhà hàng Maxim

Tác giả: Feydeau, Georges.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Văn học, 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [842.4] (1).

13. Kỵ sĩ bão táp

Tác giả: Giono, Jean; Đức Thảo; Hoài Nam.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Văn học, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [843] (1).

14. Những kẻ văn minh : Tiểu thuyết: Giải thưởng văn học Goncourt

Tác giả: Farrère, Claude.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Văn học, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [843.91] (2).

15. Meaulnes cao kiều

Tác giả: Fournier, Alain; Nguyễn, Văn Quảng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Văn học, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [843] (2).

16. Tập bản thảo bị xé bỏ

Tác giả: Lange, Monique; Nguyễn, Văn Qua.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Văn học, 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [843] (1).

17. Chiến trận : Tiểu thuyết

Tác giả: Rambaud, Patrick; Nguyễn, Thị Giới.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Văn học, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [843.914] (2).

18. Cô gái trên thị trường văn chương: Giải thưởng Livre Inter 1990

Tác giả: Pennac, Daniel; Nguyễn, Văn Qua.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Văn học, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [843] (1).

19. Le silence de la mer = Im lặng của biển: In hai thứ tiếng

Tác giả: Vercors.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Văn học, 1988Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [843.912] (3).

20. Duras người đàn bà lai: Sự lai chủng trong huyễn tưởng và ngôn từ trong tác phẩm của Marguerite duras

Tác giả: Bouthors-Paillart, Catherine; .

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Văn học, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [843.912] (3).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714