GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 15 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. The Analects

Tác giả: Confucius; Waley, Arthur.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London : David Campbell, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [181/.112 | 2 21] (1).

2. 日本儒学思想史 = Riben ru xue si xiang shi

Tác giả: 三宅正彥; 陈化北.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Ji'nan Shi : 山东大学出版社, Shandong da xue chu ban she, 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

3. 宋明理学研究

Tác giả: 张, 立文.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: China : 中国人民大学出版社, 1987Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

4. 易经画传 = Yi jing hua chuan

Tác giả: Li Yan; 李燕.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 : 外文出版社, 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [299.51282] (2).

5. 国际儒学研究. 第十三辑 = Guo ji ru xue yan jiu. Di shi san ji

Tác giả: 国际儒学联合会编.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cheng dou : 成都时代出版社, Cheng dou shi dai chu ban she, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [181.112] (1).

6. 国际儒学研究. 第十三辑 = Guo ji ru xue yan jiu. Di shi san ji

Tác giả: 国际儒学联合会编.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Beijing : 中国社会科学出版社; 新华书店经销, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [181.112] (1).

7. 国际儒学研究. 第12辑 = Guo ji ru xue yan jiu. di 12ji

Tác giả: 国际儒学联合会编.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Bei jing : 九州出版社, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [181.112] (2).

8. 国际儒学研究. 第二辑 = Guo ji ru xue yan jiu. Di er ji

Tác giả: 国际儒学联合会编.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Bei jing : 中国社会科学出版社, Zhong guo she hui ke xue chu ban she, 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [181.112] (1).

9. 儒学的復兴 : 亚洲经济发展的源泉 = Ru xue de fu xing : Ya Zhou jing ji fa zhan de yuan quan

Tác giả: 李瑞智.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Xinjiapo : 囯际图书(新)有限公司 : 新加坡儒学硏究会, Guo ji tu shu (xin) you xian gong si : Xinjiapo ru xue yan jiu hui, [1988]Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [320.55] (1).

10. 儒学现代性探索 = Ru xue xian dai xing tan suo

Tác giả: 国际儒学联合会.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Xinjiapo : Bei jing, Bei jing tu shu guan chu ban she, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [181.112] (2).

11. 儒家的天论 = Ru jia de tian lun

Tác giả: 向世陵.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Jinan : 齐鲁书社, Qi Lu shu she, 1991Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [299.512] (1).

12. 国际儒学研究. 第十三辑 = Guo ji ru xue yan jiu. Di shi san ji

Tác giả: 国际儒学联合会编.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cheng dou : 成都时代出版社, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [181.112] (1).

13. 国际儒学研究(第一辑)

Tác giả: 国际儒学联合会.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Zhangsha Shi : 人民出版社, 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [181.112] (1).

14. 国际儒学研究(第一辑)

Tác giả: 国际儒学联合会.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Zhangsha Shi : 人民出版社, 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [181.112] (1).

15. Nghiên cứu tư tưởng Nho gia Việt Nam từ hướng tiếp cận liên ngành = Confucian throughts in Vietnam: studies from an interdisciplinary perspective

Tác giả: -- Viện Nghiên cứu Hán Nôm Việt Nam: Viện Havard Yenching Hoa Kỳ

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hà Nội. Nxb Hà Nội, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714