GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 30 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Auvergne : Puy-de-Dome, Cantal, Loire, Haute-Loire, Allier

Tác giả: De Naurois, Véronique; Dot, Odile.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Larousse, 1985Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2).

2. La Vie rurale en France

Tác giả: Gachon, Lucien.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Presses Universitaires de France, 1967Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

3. Provence, Côte d'Azur, Corse : Vaucluse, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhone, Var, Corse-du-Sud, Haute-Corse

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Larousse : Sélection du Reader's Digest, 1983Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2).

4. Vous avez dit France? : Pour comprendre la société française actuelle

Tác giả: Kimmel, Alain.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Hachette, 1992Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

5. 中国古代礼俗

Tác giả: 赵丕杰.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 : 语文出版社, 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [390.0951] (1).

6. 中国少数民族图腾崇拜

Tác giả: 何星亮.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京: 五洲传播出版社, 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [202.11] (1).

7. Как мы живём : пособие по страноведению для учащихся русский язык

Tác giả: В.П., Берков. ; А.П., Беркова; О.В., Беркова.

Ấn bản: 2-е изд.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: СПб.: Златоус, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2).

8. 생애 의 발견 = Saengae ŭi palgyŏn

Tác giả: 김 찬호.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : Inmul kwa Sasangsa, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [309.11] (2).

9. 人形歲時記 : 雛屋下町人形ばなし

Tác giả: Sumie Kobayashi.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tōkyō : Fujokai Shuppansha, 1996Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

10. 2000 ans de vie quotidienne en France

Tác giả: -- Sélection du Reader's digest

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Sélection du Reader's Digest, 1987Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3).

11. 초등 학생 이 꼭 알아야 할 우리 의 세시 풍속 과 전통 놀이 백과 사전 = [Ch'odŭng haksaeng i kkok araya hal uri ŭi sesi p'ungsok kwa chŏnt'ong nori paekkwa sajŏn ]

Tác giả: 허, 순봉[Sun-bong Hŏ].

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul T'ŭkpyŏlsi : Karam Munhaksa, 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2).

12. 반속 과 민속 이 함께 가는 현리 마을 = Pansok kwa minsok i hamkke kanŭn Hyŏn-ni maŭl

Tác giả: 안동 대학교; 민속학 연구소 편.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Kyŏnggi-do Koyang-si : 한국 학술 정보, Han'guk Haksul Chŏngbo, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

13. 한국 민속 의 세계 5 = Survey of korean folk culture = Han'guk minsok ŭi segye 5 = Survey of korean folk culture

Tác giả: -- 고려 대학교; 민족 문화 연구원

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul T'ŭkpyŏlsi : Koryŏ Taehakkyo Minjok Munhwa Yŏn'guwŏn, 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

14. 한국인의민속문화: 우리민속문화의멋과향기 :1 = Han'gugin-ŭi minsok munhwa :1

Tác giả: 이규태.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Seoul : 신원문화사, Sinwŏn munhwasa, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

15. 한국인의 민속문화 2 = Han'gugin-ŭi minsok munhwa 2

Tác giả: 이규태 지음.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Seoul : 신원문화사, Sinwŏn munhwasa, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

16. 한국인의 생활 문화 2 : 李圭泰 - 밀레니엄 북스

Tác giả: 이규태 지음.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Seoul : 신원문화사, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

17. 한국인의 민속문화 3 = Hangugin ui minsokmunhwa

Tác giả: 이규태.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Seoul : 신원문화사, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

18. 한국문화와 한국인 = Han'guk munhwa wa Han'gugin

Tác giả: 국제한국학회 지음.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : 사계절, Sagyejŏl, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

19. Hanguk minsok ui segye 9 = Survey of korean folk culture 9

Tác giả: .

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : Koryo Taehakkyo Minjok Munhwa Yonguwon, 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

20. Les Derniers rois de Thulé : avec les Esquimaux polaires, face à leur destin

Tác giả: Malaurie, Jean.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Plon, 1976Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714