GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 107 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. 휴먼서비스 전문가를 위한 상담의 기초

Tác giả: 신혜종; 김기덕; 남상인 외.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Seoul : 박영사, 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [361] (1).

2. 책 만 보는 바보 : 이 덕무 와 그 의 벗들 이야기

Tác giả: So-yŏng An; Nam-mi Kang.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Kyŏnggi-do P'aju-si : Porim, 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2).

3. 조선시대사람들은어떻게살았을까

Tác giả: Han'guk; Yŏksa; Yŏn'guhoe. -- Han'guk Yŏksa Yŏn'guhoe

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Kyŏnggi-do P'aju-si : Ch'ŏngnyŏnsa, 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2).

4. 달콤한육아, 편안한교육, 행복한삶을배우는엄마학교

Tác giả: Hyŏng-suk Sŏ.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : K'ŭnsol, T'ot'obuk, 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

5. 쎄느강 은 좌우 를 나누고 한강 은 남북 을가른다 : 프랑스 라는 거울 을통해 본 한국 사회 의 초상

Tác giả: Se-hwa Hong.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : Han'gyŏre Ch'ulp'an, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [306.095195] (2).

6. 행복한인문학 : 세상과소통하는희망의인문학수업

Tác giả: Ch'ŏr-u Im; Ki-dong U; Chun-yŏng Ch'oe.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : Imaejin, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

7. 압록강은 흐른다(상)

Tác giả: Mi-rŭk Yi; Kyu-hwa Chŏng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul : Darim, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2).

8. 말 의 세상, 세상 의 말

Tác giả: So-wŏn Chang.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul T'ŭkpyŏlsi : Wŏrin, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

9. 왼쪽으로가는여자오른쪽으로가는남자

Tác giả: Sŏng-mi Yun.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : For Book, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2).

10. 사회를보는논리

Tác giả: Ch'an-ho Kim.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul : Munhak kwa Chisŏngsa, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2).

11. 대한 민국 10대 를 인터뷰 하다

Tác giả: Sun-ch'ŏn Kim.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Kyŏnggi-do P'aju-si : Tongnyŏk, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

12. 정세 청세 : 정의로운 세상 을 꿈 꾸는 청소년, 세계 와 소통 하다 : 청소년 이 만드는 희망 의 인문학

Tác giả: Han-gyŏl Yun; Indigo Sŏwŏn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul T'ŭkpyŏlsi : Kungni, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

13. 1% 의 대한 민국 : 열심히 사는데 왜 우린 행복 하지 않을까?

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul : Ch'ŏlsu wa Yŏnghŭi, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2).

14. 생애 의 발견 = Saengae ŭi palgyŏn

Tác giả: 김 찬호.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : Inmul kwa Sasangsa, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [309.11] (2).

15. 우리는 무엇을 할 것인가

Tác giả: 이 엮다; 최 장집.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : P'ŭresian Buk, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

16. 인간본성에대하여

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : Saiŏnsŭ Buksŭ, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [304.5] (2).

17. 하나 의 대한 민국, 두 개 의 현실 = Hana ŭi Taehan Min'guk, tu kae ŭi hyŏnsil

Tác giả: 지 승호[ Sŭng-ho Chi].

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul : Sidae ŭi Ch'ang, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [330.4] (2).

18. 나이살이 = Nai sari

Tác giả: Kwang-sam Ko; Ch'ŏngdong Malgup.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Kyŏnggi-do P'aju-si : Munhak Tongne Ŏrini, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [394.209519] (1).

19. 끌리는 사람은 1%가 다르다 (저가특별판)

Tác giả: 이민규[yimingyu].

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Seoul: Deonan; 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [158.2] (1).

20. 노 무현 : 상식, 혹은 희망 =/ [ No Mu-hyŏn : sangsik, hogŭn hŭimang]

Tác giả: [Roh, Moo Hyun].

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : Haengbok han Ch'aek Ilki, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714