GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 112 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. KBS 한국어 능력 시험 : 기출 문제 완전 분석, 예상 문제, 실전 모의 고사

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : Hyŏngsŏl Ch'ulp'ansa, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2).

2. 한국능력인중시험 완벽 준비서

Tác giả: Yimunseong.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si: 넥서스 ; 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

3. 부활(은하수 문고 74)

Tác giả: 김, 임숙; 김, 원만; Tolstoy, Leo.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 파주 : 혜원출판사, 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [891.733] (1).

4. 생각으로 쉽게 푸는 국어능력인증시험 초급

Tác giả: Song, Juyeon.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korean : 상품코드, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [495.70076] (1).

5. 우주의 비밀(삼성과학 만화시리즈 5)

Tác giả: 배명희.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korean : 삼성출판사, 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [408] (1).

6. 축복 : 장영희의영미시산책

Tác giả: Yŏng-hŭi, Chang.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul T'ŭkpyŏlsi : Pich'ae, 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [821] (1).

7. 지구의가을 : 외

Tác giả: Mun-jae, Yi.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul T'ŭkpyŏlsi : Munhak Sasangsa, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [985.734] (1).

8. 실크 로드 문명 기행 : 오아시스로 편

Tác giả: Su-il Chŏng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : Han'gyŏre Ch'ulp'an, 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [915.1045] (1).

9. 침대를타고달렸어 : 신현림시집

Tác giả: Hyŏl-lim Sin.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : Minŭmsa, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2).

10. 별은시를찾아온다

Tác giả: Ki-tʻaek Kim; Kkŭt-pyŏl Chŏng; Tong-uk Sŏ; Haeng-suk Kim.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul : Minŭmsa, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2).

11. 신 경림 의 시인 을 찾아서

Tác giả: Kyŏng-nim Sin.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul T'ŭkpyŏlsi : Uri Kyoyuk, 1998- 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [895.714] (2).

12. 게르만신화 바그너 히틀러

Tác giả: 안인희.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Seoul: 민음사, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

13. 시 를 써야 시 가 되느니라 : 젊은 시 와 함께 하는 서 정주 시 작법

Tác giả: Chŏng-ju Sŏ; Min-ho Pang; Hyŏn-su Pak; Hye-jŏng Hŏ.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : Yeok, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2).

14. 동양철학의유혹 : 철학이세상이야기속으로, 세상이야기가철학속으로

Tác giả: Chŏng-gŭn Sin.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : Ihaksa, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

15. 갈대 는 속 으로 조용히 울고 있었다

Tác giả: Yong-mun Kim; Kyŏng-nim Sin.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul T'ŭkpyŏlsi : Kŭllo Seum, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2).

16. 벼락치듯나를전율시킨최고의시구 : 시인들이뽑은'내영혼에남아있는시의한구절'

Tác giả: Ŭn-gyo Kang; Chin-ho Pak; Cally Iden.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2).

17. 별을사랑하는아이들아 : 윤동주동시집

Tác giả: Tong-ju Yun; Kyŏng-ju Cho; Hyŏng-gŏn Sin.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul : P'urŭn Ch'aektŭl, 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

18. 인문지리학의 시선

Tác giả: Jeonjonghan.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sǒul-si: 논형 ; 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2).

19. 촌놈들 의 제국주의 : 한·중·일 을 위한 평화 경제학

Tác giả: Sŏk-hun U.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : Kaema Kowŏn, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

20. 김원장 기자의 도시락 경제학

Tác giả: Wǒn-chang Kim.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sǒul-si : Haenaem, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714