GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 12 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. 삼대 : 염 상섭 장편 소설 = Samdae : Yŏm Sang-sŏp changp'yŏn sosŏl

Tác giả: Sang-sŏp Yŏm; Ho-ung Chŏng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul : 문학 과 지성사, Munhak kwa Chisŏngsa, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (2). Kho tài liệu: TV02B3_P101 .

2. 소수자 와 한국 사회 : 이주 노동자・화교・혼혈인 =Sosuja wa Han'guk sahoe : iju nodongja, hwagyo, honhyŏrin

Tác giả: 박 경태.[Kyŏng-t'ae Pak].

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul : Humanit'asŭ, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (1). Kho tài liệu: 951.95.

3. 누구나일주일안에피아노죽이게치는방법 =$bNuguna ilchuil an e p'iano chugige ch'inŭn pangbŏp

Tác giả: 전지한.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : 에듀박스, [Edyu Baksŭ], 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (2). Kho tài liệu: .

4. 고산자 : 박 범신 장편 소설 =$bKosanja : Pak Pŏm-sin changp'yŏn sosŏl

Tác giả: 박 범신.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Kyŏnggi-do P'aju-si : 문학 동네, Munhak Tongne, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (2). Kho tài liệu: .

5. 가을동화 : 오수연장편소설 = Kaŭl tonghwa : O Su-yŏn changp'yŏn sosŏl

Tác giả: 오수연[Su-yŏn O].

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul : Saenggak ŭi Namu, 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (1). Kho tài liệu: 895.714.

6. 사도세자의 고백

Tác giả: 이덕일.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul : 휴머니스트, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (2). Kho tài liệu: .

7. 관부연락선 = Kwanbu yŏllaksŏn

Tác giả: 이병주[ Pyŏng-ju Yi].

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si T'ŭkpyŏlsi : Tonga Ch'ulp'ansa, 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (1). Kho tài liệu: 895.734.

8. 쑈리 킴 철로 38

Tác giả: Pyŏng-su Song; Hak-song Kwak.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul T'ŭkpyŏlsi : Tonga Ch'ulp'ansa, 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (1). Kho tài liệu: 895.734.

9. 모두 아름다운 아이들 : 최 시한 연작 소설 = Modu arŭmdaun aidŭl : Ch'oe Si-han yŏnjak sosŏl

Tác giả: 최 시한.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul : 문학 과 지성사, Munhak kwa Chisŏngsa, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (2). Kho tài liệu: TV02B3_P101 .

10. 밤 은 노래 한다 : 김 연수 장편 소설 = Pam ŭn norae handa : Kim Yŏn-su changp'yŏn sosŏl

Tác giả: 김 연수[Yŏn-su Kim].

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul : 문학 과 지성사, Munhak kwa Chisŏngsa, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (2). Kho tài liệu: TV02B3_P101 .

11. 리 진 : 신 경숙 장편 소설 1 = Lee Jin = Li Chin : Sin Kyŏng-suk changp'yŏn sosŏl 1 = Lee Jin

Tác giả: 신 경숙[[Kyŏng-suk Sin]].

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Kyŏnggi-do P'aju-si : 문학 동네, Munhak Tongne, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (1). Kho tài liệu: .

12. 갈팡질팡하다가내이럴줄알았지 : 이기호소설 = Kalp'angjilp'ang hadaga nae irŏl chul aratchi : Yi Ki-ho sosŏl

Tác giả: 이기호[Ki-ho Yi].

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Kyŏnggi-do P'aju-si : 문학동네, Munhak Tongne, 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (1). Kho tài liệu: .

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Cơ sở 1: P101 - Tầng 1 nhà B3
ĐT: 04 66808743
Cơ sở 2: Tầng 2 nhà C3 khoa Pháp
ĐT: 02466808743 - 02466808714