GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 32 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Comparing texts

Tác giả: Onyett, Nicola.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Routledge, 2005Nguồn trực tuyến: Table of contents Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [807.6] (6).

2. Texts and contexts : an introduction to literature and language study

Tác giả: Beard, Adrian.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Routledge, 2001Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [820.9] (5).

3. Language through literature : an introduction

Tác giả: Simpson, Paul.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Routledge, 1997Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [420/.7] (5).

4. High Victorian culture

Tác giả: Morse, David.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Washington Square, N.Y. : New York University Press, 1993Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [820.9/008] (1).

5. Good reading. Vol 3

Tác giả: Collette, Elizabeth; Cross, Tom Peete; Smith, Reed; Stauffer, Elmer Clayton.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston, New York, Ginn and company, c1938-Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [810.9] (1).

6. The Canterbury tales and related readings

Tác giả: Chaucer, Geoffrey; Coghill, Nevill.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Evanston, Ill. : McDougal Littell, c1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [820] (2).

7. Mastering English literature

Tác giả: Gill, Richard.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York : Palgrave Macmillan, 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [820.9] (8).

8. Cracking the SAT literature subject test

Tác giả: Amend, Allison. -- Princeton Review (Firm)

Ấn bản: 2007-2008 ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : Random House, c2007Nhan đề song song: ; SAT literature subject test.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [378.1664 | 2 22] (1).

9. A history of English literature

Tác giả: Alexander, Michael.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York : Palgrave Macmillan, 2007Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến | Click vào đây để truy cập trực tuyến | Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [820.9 | 2 22] (3).

10. Mastering the language of literature

Tác giả: Hebron, Malcolm.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York : Palgrave Macmillan, 2004Nguồn trực tuyến: Table of contents | Contributor biographical information | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [820.9] (6).

11. Pedagogy : critical approaches to teaching literature, language, composition, and culture

Tạp chí gốc: Academic Search CompleteKiểu tài liệu: serial Tạp chí Xuất bản: Durham, NC : Duke University Press, c2005-Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [810] (1).

12. Literature and the learner : methodological approaches

Tác giả: Brumfit, Christopher; Carter, Ronald; Walker, Richard,|d1952-.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: [Oxford? Oxfordshire] : Modern English Publications in association with The British Council, c1989Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [809.89282] (1).

13. Teaching literature in the language classroom

Tác giả: Hill, Jennifer.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London : Macmillan, 1986Nhan đề song song: Using literature in language teaching.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.2/4/07] (1).

14. Mastering the language of literature

Tác giả: Hebron, Malcolm.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York : Palgrave Macmillan, 2004Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of contents Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [820.9] (3).

15. The language of literature

Tác giả: Beard, Adrian.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London : Routledge , 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [820.9] (2).

16. Keep in touch : A students' anthology of modern literature in English

Tác giả: Knight, Michael.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford ; New York : Pergamon Press, 1985Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.6/4] (1).

17. An approach to literature

Tác giả: Brooks, Cleanth; Purser, John Thibaut; Warren, Robert Penn.

Ấn bản: 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, [1975]Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [808/.04275] (1).

18. Chapter & verse : an interactive approach to literature

Tác giả: McRae, John; Pantaleoni, Luisa.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, c1990Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428] (1).

19. English romantic poetry and prose

Tác giả: Noyes, Russell.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : Oxford University Press, c1956Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

20. Language through literature : creative language teaching through literature

Tác giả: Bassnett, Susan; Grundy, Peter.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Harlow, Essex, England : Longman, 1993Trạng thái: Không có ĐKCB

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714