GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 489 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Giáo dục đại học Việt Nam những hướng tiếp cận và giải pháp đổi mới , T. 1

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Trường Cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo, 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [378597] (1).

2. Vietnam education and training directory

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Education Publishing House, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [3709597] (6).

3. L'évaluation en FLE [Texte imprimé]

Tác giả: Veltcheff, Caroline; Hilton, Stanley.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Hachette français langue étrangère, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [440.71] (3).

4. Culture et éducation en langue étrangère [texte imprimé]

Tác giả: Byram, Michaël; Blamont, Katharina.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Hatier ; Didier, 1992Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [306.44] (3).

5. Élaborer un cours de FLE [Texte imprimé]

Tác giả: Courtillon, Janine.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Hachette, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [440.71] (3).

6. L’étudiant européen voyageur, un nouvel étranger

Tác giả: Murphy-Lejeune, Elizabeth.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: [Paris] : Didier, 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [371.8] (3).

7. L'évaluation [Texte imprimé]

Tác giả: Vogler, Jean.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Hachette, 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [370944] (3).

8. Revue française de pédagogie [Texte imprimé]. N° 130 (jan./fév.-mas 2000)-

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Institut national de recherche pédagogique, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [370.1] (2).

9. Caractéristiques des systèmes éducatifs et compétences des jeunes de 15 ans [Texte imprimé] : l'éclairage des comparaisons entre pays

Tác giả: Duru-Bellat, Marie; Mons, Nathalie; Suchaut, Bruno.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Dijon : IREDU, CNRS-Université de Bourgogne, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [371.26] (2).

10. Psychologie cognitive et education-implications dans l’enseignment des langues etrangeres

Tác giả: Gaonac’h, D.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: [Paris] : Dijon, 1986Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [153] (3).

11. Regards sur l’éducation : les indicateurs de l’OCDE 2004

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Organisation de Coopération et de Développment Économiques, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [370117] (2).

12. Évaluation de la compétence communicative en langue étrangère [texte imprimé]

Tác giả: Bolton, Sibylle; Bertrand, Yves.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Hatier :CREDIF, 1987Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418007] (3).

13. Handbook of postgraduate studies

Tác giả: -- Macquarie University

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: North Ryde, N.S.W. : Macquarie University, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [378944105] (2).

14. De la vidéo à Internet : 80 activités thématiques [texte imprimé]

Tác giả: Lancien, Thierry.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Hachette livre, Français langue étrangère, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [371.330 944] (3).

15. Classroom discourse analysis : a functional perspective

Tác giả: Christie, Frances.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Continuum, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [371.1] (3).

16. Discourse in educational and social research

Tác giả: MacLure, Margaret.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Buckingham ; Philadelphia, Pa. : Open University, 2003Nguồn trực tuyến: Table of contents | Contributor biographical information | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [370.7] (3).

17. An introduction to critical discourse analysis in education

Tác giả: Rogers, Rebecca.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Mahwah, N.J. : L. Erlbaum Associates, 2003Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [371102] (5).

18. Social interaction in learning and instruction : the meaning of discourse for the construction of knowledge

Tác giả: Cowie, Helen; Van der Aalsvoort, Geerdina.

Ấn bản: 1st ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford ; New York : Pergamon, 2000Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [370.15] (5).

19. Pronunciation games

Tác giả: Hancock, Mark.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 1995 (1996 printing)Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [414] (5).

20. Language learning and deafness

Tác giả: Strong, Michael.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge [Cambridgeshire] ; New York : Cambridge University Press, 1988Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [371.91/2] (3).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714