GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 4 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. 행복한인문학 : 세상과소통하는희망의인문학수업

Tác giả: Ch'ŏr-u Im; Ki-dong U; Chun-yŏng Ch'oe.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : Imaejin, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: .

2. молодежь вступает в жизнь : социологические исследования проблем выбора профессии и трудоустройства

Tác giả: Г.А, Чередниченко. ; В.Н, Шубкин.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: М.: мысль, 1985Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: TT Học liêu - Khoa Pháp_Tầng 2 .

3. 책 읽기의 달인, 호모 부커스 = Ch'aek ilkki ŭi tarin, homo pŭk'ŏsŭ

Tác giả: 이, 권 우.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : Kŭrinbi, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: 372.45.

4. 노는 만큼 성공한다 : 김정운교수가 제안하는 주5일 시대 일과 놀이의 심리학 = Nonŭn mank'ŭm sŏnggonghanda : Kim Chŏng-un kyosu ka chean hanŭn chu 5-il sidae il kwa nori ŭi simnihak

Tác giả: 김정운.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Kyŏnggi-do, P'ajul-si : 21세기 북스, 21-segi Puksŭ, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: .

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714