GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 8 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. 행복한인문학 : 세상과소통하는희망의인문학수업

Tác giả: Ch'ŏr-u Im; Ki-dong U; Chun-yŏng Ch'oe.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : Imaejin, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

2. молодежь вступает в жизнь : социологические исследования проблем выбора профессии и трудоустройства

Tác giả: Г.А, Чередниченко. ; В.Н, Шубкин.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: М.: мысль, 1985Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

3. Supervision als Medium kommunikativer Sozialforschung : die Integration von Selbsterfahrung und distanzierter Betrachtung in Beratung und Wissenschaft

Tác giả: Giesecke, Michael; Rappe-Giesecke, Kornelia.

Ấn bản: 1. Aufl.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

4. 책 읽기의 달인, 호모 부커스 = Ch'aek ilkki ŭi tarin, homo pŭk'ŏsŭ

Tác giả: 이, 권 우.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : Kŭrinbi, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [372.45] (1).

5. わきまえの語用論 = [Wakimae no goyōron]

Tác giả: 井出祥子[Sachiko Ide].

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tōkyō : 大修館書店, Taishūkan Shoten, 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [306.40952] (1).

6. 노는 만큼 성공한다 : 김정운교수가 제안하는 주5일 시대 일과 놀이의 심리학 = Nonŭn mank'ŭm sŏnggonghanda : Kim Chŏng-un kyosu ka chean hanŭn chu 5-il sidae il kwa nori ŭi simnihak

Tác giả: 김정운.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Kyŏnggi-do, P'ajul-si : 21세기 북스, 21-segi Puksŭ, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

7. Le Contrôle social du sens

Tác giả: Baggioni, D.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris: Uni. De Provence, 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

8. 大乘佛教与当代社会 = Da cheng fo jiao yu dang dai she hui

Tác giả: 佛源主编.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Beijing : 东方出版社, Dong fang chu ban she, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [294.34] (1).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714