GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 161 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. A linguistic guide to English poetry

Tác giả: Leech, Geoffrey N.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Harlow, Longmans, 1969Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [821/.009] (4).

2. Texts and contexts : an introduction to literature and language study

Tác giả: Beard, Adrian.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Routledge, 2001Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [820.9] (5).

3. The language of poetry

Tác giả: McRae, John.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London New York : Routledge, 1998Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [808.1] (7).

4. 20世纪中国文学发展史 20 shi ji zhong guo wen xue fa zhan shi

Tác giả: 胡,国强; 苏,光文.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 重庆 : 西南师范大学出版社, 1996Nhan đề dịch: Lịch sử văn học Trung Quốc thế kỉ 20 (quyển thượng).Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [895109] (3).

5. History and anthology of American literature = 美国文学史及选读. Volume 1

Tác giả: 吴, 伟仁.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 : 外语教学与研究, 1990Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [810.9] (2).

6. History and anthology of American literature = 美国文学史及选读. Volume 2

Tác giả: 吴,伟仁.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 : 外语教学与研究, 1990Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [810.9] (2).

7. Good reading. Vol 3

Tác giả: Collette, Elizabeth; Cross, Tom Peete; Smith, Reed; Stauffer, Elmer Clayton.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston, New York, Ginn and company, c1938-Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [810.9] (1).

8. 20世纪中国文学发展史 20 shi ji zhong guo wen xue fa zhan shi = Lịch sử văn học Trung Quốc thế kỉ 20 (quyển thượng)

Tác giả: 胡,国强; 苏,光文.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 重庆 : 西南师范大学出版社, 1996Nhan đề dịch: Lịch sử văn học Trung Quốc thế kỉ 20 (quyển thượng).Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [895109] (3).

9. La critique : Texte imprimé

Tác giả: Maurel, Anne.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: aParis: Hachette, 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [809] (3).

10. Précis d'histoire de la littérature française [Texte imprimé]

Tác giả: Fragonard, Marie-Madeleine.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Paris : Didier, 1981Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [840.9] (3).

11. Pride and prejudice and related readings

Tác giả: Austen, Jane.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Evanston, Ill. : McDougal Littell, 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [823/.7 | 2 22] (1).

12. History and anthology of English literature = 英国文学史及选读. Volume 1 /编: 吴伟人

Tác giả: 吴,伟人.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 外语教学与研究. : 北京, 1988Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [820.9] (2).

13. A history of English and American literature

Tác giả: Nguyễn, Xuân Thơm.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Thế giới, 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [820.9] (1).

14. Mastering English literature

Tác giả: Gill, Richard.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York : Palgrave Macmillan, 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [820.9] (8).

15. A history of English literature

Tác giả: Alexander, Michael.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York : Palgrave Macmillan, 2007Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến | Click vào đây để truy cập trực tuyến | Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [820.9 | 2 22] (3).

16. Écrivains français d'outre-mer

Tác giả: Sabbah, Laurent.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Ministère des affaires étrangères - ADPF, 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

17. Histoire de la littérature française

Tác giả: Castex, Pierre-Georges; Surer, Paul; Becker, G.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Hachette, 1974Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2).

18. Histoire de la littérature française XXe siècle : Angoisses, révoltes et vertiges

Tác giả: Berton, Jean-Claude.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Hatier, 1983Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2).

19. Histoire de la litterature française

Tác giả: Brunel, Pierre; Bellenger, Yvonne; Couty, Daniel.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Bordas, 1977Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

20. Manuel d'histoire littéraire de la France

Tác giả: Abraham, Pierre; Desné, Roland.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Éditions Sociales, 1971Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714