GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 1081 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Le language [Texte imprimé] : introduction linguistique à l'histoire

Tác giả: Vendryès, Joseph.

Ấn bản: Nouv. éd.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Albin Michel, 1968Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [417] (1).

2. Évolution des langues et reconstruction [Texte imprimé]

Tác giả: Martinet, André.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: [Paris] : Presses universitaires de France, 1975Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [417] (3).

3. Mythe et langage au seizième siècle [Texte imprimé]

Tác giả: Dubois, Claude-Gilbert.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Bordeaux : Ducros, 1970Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [417] (1).

4. Évolution de l’enseignment des langues: 5000 ans d’histoire

Tác giả: Germain, C.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : CLE Internation, 1993Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [417] (3).

5. Le théâtre en France depuis 1900

Tác giả: Lalou, René.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Presses universitaires de France, 1951Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [7920944] (2).

6. Dictionnaire historique de la langue française [Texte imprimé]. Tome 1, A-E

Tác giả: Robert, Le; Hordé, Tristan; Rey, Alain; Tomi, Marianne.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Dictionnaires Le Robert, 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [442.03] (1).

7. Dictionnaire historique de la langue française [Texte imprimé]. Tome 2, F-PR

Tác giả: Robert, Le; Hordé, Tristan; Rey, Alain; Tomi, Marianne.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Dictionnaires Le Robert, 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [442.03] (1).

8. Dictionnaire historique de la langue française [Texte imprimé]. Tome 3, PR-Z

Tác giả: Robert, Le; Hordé, Tristan; Rey, Alain; Tomi, Marianne.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Dictionnaires Le Robert, 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [442.03] (1).

9. Tableau des progrès de la science grammaticale [Texte imprimé] : discours préliminaire à «Hermès»

Tác giả: Thurot, Jean-François; Joly, André.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Bordeaux : Ducros, 1970Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [415.09] (3).

10. Le langage [Texte imprimé] : introduction linguistique à l'histoire

Tác giả: Vendryes, Joseph.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Albin Michel, 1979Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [410] (2).

11. Dictionnaire étymologique et historique de la langue française [Texte imprimé]

Tác giả: Baumgartner, Emmanuèle; Ménard, Philippe.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Librairie générale française, cop., 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [443] (1).

12. A cultural history of the English language

Tác giả: Knowles, Gerald.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : New York : Arnold ; Distributed exclusively in the USA by St. Martin's Press, 1997Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [420/.9] (4).

13. Language change : progress or decay?

Tác giả: Aitchison, Jean.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge [England] ; New York : Cambridge University Press, 1991Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [417/.7] (3).

14. Understanding language change

Tác giả: McMahon, April M. S.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge ; New York, NY, USA : Cambridge University Press, 1994Nguồn trực tuyến: Sample text | Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [417/.7] (4).

15. The English languages

Tác giả: McArthur, Tom (Thomas Burns).

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge, United Kingdom ; New York : Cambridge University Press, 1998Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [427] (4).

16. Varieties of English in Southeast Asia : selected papers from the RELC Seminar on "Varieties of English and their Implications for English Langugage Teaching in Southeast Asia," Singapore, April 1981

Tác giả: Noss, Richard B. -- Regional Language Centre -- RELC Seminar on "Varieties of English and their Implications for English Language Teaching in Southeast Asia" (1981 : Singapore).

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: [Singapore] : Published by Singapore University Press for SEAMEO Regional Language Centre, c1983Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [427/.959] (4).

17. Linguistic theory : the discourse of fundamental works

Tác giả: De Beaugrande, Robert.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Longman, 1991Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [410/.904] (3).

18. History of linguistics. Volume 1, The eastern traditions and linguistics

Tác giả: Lepschy, Giulio C.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Longman, 1994-Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [410/.9] (3).

19. The English language : a historical introduction

Tác giả: Barber, Charles Laurence.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 1993Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [420] (3).

20. History of English

Tác giả: Culpeper, Jonathan.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Routledge, 1997Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [420.9] (4).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714