GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 90 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Энциклопедия обрядов и обычаев

Tác giả: Брудная, Л.И.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: СПб. ТОО "РЕСПЕКС" 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (1). Kho tài liệu: TT Học liệu - Khoa Pháp_Tầng 1 390.

2. Searching the heart : women, men, and romantic love in nineteenth-century America

Tác giả: Lystra, Karen.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : Oxford University Press, 1989Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (1). Kho tài liệu: TV02B3_P101 392/.4.

3. La France au quotidien

Tác giả: Roesch, Roselyne; Rolle-Harold, Rosalba.

Ấn bản: 3e éd.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Grenoble : cPresses universitaires de Grenoble, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (3). Kho tài liệu: TT Học liệu - Khoa Pháp_Tầng 1 305841.

4. 交往礼仪指南

Tác giả: 陈美秋.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 : 语文出版社, 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (3). Kho tài liệu: TV02B3_P101 390.0951.

5. 2000 ans de vie quotidienne en France

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Espagne : Sélection du Reader's Digest, 1989Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (2). Kho tài liệu: TT Học liêu - Khoa Pháp_Tầng 2 944.

6. Auvergne : Puy-de-Dome, Cantal, Loire, Haute-Loire, Allier

Tác giả: De Naurois, Véronique; Dot, Odile.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Larousse, 1985Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (2). Kho tài liệu: TT Học liêu - Khoa Pháp_Tầng 2 .

7. Le savoir-vivre d'aujourd'hui

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Larousse, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (4). Kho tài liệu: TT Học liêu - Khoa Pháp_Tầng 2 .

8. Normandie, Maine : Manche, Calvados, Seine-Maritime, Orne, Eure, Mayenne, Sarthe

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Larousse, 1984Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (2). Kho tài liệu: TT Học liêu - Khoa Pháp_Tầng 2 .

9. Provence, Côte d'Azur, Corse : Vaucluse, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhone, Var, Corse-du-Sud, Haute-Corse

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Larousse : Sélection du Reader's Digest, 1983Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (2). Kho tài liệu: TT Học liêu - Khoa Pháp_Tầng 2 .

10. Savoir-vivre avec les Français : Que faire?, que dire?

Tác giả: Grand-Clément, Odile.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Hachette, 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (3). Kho tài liệu: TT Học liêu - Khoa Pháp_Tầng 2 .

11. Vous avez dit France? : Pour comprendre la société française actuelle

Tác giả: Kimmel, Alain.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Hachette, 1992Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (1). Kho tài liệu: TT Học liêu - Khoa Pháp_Tầng 2 .

12. 中国古代礼俗

Tác giả: 赵丕杰.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 : 语文出版社, 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (1). Kho tài liệu: TV02B3_P101 390.0951.

13. 中国育俗的文化叠合

Tác giả: 徐桂兰.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 南宁 : 广西民族出版社, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (1). Kho tài liệu: TV02B3_P101 390.0951.

14. 壮族民间宗敎文化

Tác giả: 玉时阶.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 : 民族出版社, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (1). Kho tài liệu: TV02B3_P101 951.

15. 民俗学概论

Tác giả: 陶立璠.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京: 中央民族学院出版社, 1987Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (1). Kho tài liệu: TV02B3_P101 398.20951.

16. 中国少数民族图腾崇拜

Tác giả: 何星亮.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京: 五洲传播出版社, 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (1). Kho tài liệu: TV02B3_P101 202.11.

17. 英語で話す「日本の文化」= Japan as I see it = [Eigo de hanasu "Nihon no bunka" = Japan as I see it]

Tác giả: ダン, ケニー.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tōkyō : 講談社インターナショナル, [Kōdansha Intānashonaru], 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (2). Kho tài liệu: TV02B3_P101 306.0952.

18. 中国节日

Tác giả: 韦, 黎明.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 : 五洲传播出版社, 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (1). Kho tài liệu: TV02B3_P101 394.26951.

19. 中国传统服饰

Tác giả: 臧, 迎春; Zang, Yingchun.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京: 五洲传播出版社, 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (1). Kho tài liệu: TV02B3_P101 391.00951.

20. 禁忌

Tác giả: 万 建中; 万 建中.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 : 中囯旅遊出版社, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (1). Kho tài liệu: TV02B3_P101 390.0951.

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Cơ sở 1: P101 - Tầng 1 nhà B3
ĐT: 04 66808743
Cơ sở 2: Tầng 2 nhà C3 khoa Pháp
ĐT: 02466808743 - 02466808714