GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 122 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Энциклопедия обрядов и обычаев

Tác giả: Брудная, Л.И.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: СПб. ТОО "РЕСПЕКС" 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [390] (1).

2. Searching the heart : women, men, and romantic love in nineteenth-century America

Tác giả: Lystra, Karen.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : Oxford University Press, 1989Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [392/.4] (1).

3. La France au quotidien

Tác giả: Roesch, Roselyne; Rolle-Harold, Rosalba.

Ấn bản: 3e éd.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Grenoble : cPresses universitaires de Grenoble, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [305841] (3).

4. 交往礼仪指南

Tác giả: 陈美秋.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 : 语文出版社, 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [390.0951] (3).

5. 2000 ans de vie quotidienne en France

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Espagne : Sélection du Reader's Digest, 1989Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [944] (2).

6. Auvergne : Puy-de-Dome, Cantal, Loire, Haute-Loire, Allier

Tác giả: De Naurois, Véronique; Dot, Odile.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Larousse, 1985Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2).

7. Le savoir-vivre d'aujourd'hui

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Larousse, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4).

8. Normandie, Maine : Manche, Calvados, Seine-Maritime, Orne, Eure, Mayenne, Sarthe

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Larousse, 1984Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2).

9. Provence, Côte d'Azur, Corse : Vaucluse, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhone, Var, Corse-du-Sud, Haute-Corse

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Larousse : Sélection du Reader's Digest, 1983Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2).

10. Savoir-vivre avec les Français : Que faire?, que dire?

Tác giả: Grand-Clément, Odile.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Hachette, 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3).

11. Vous avez dit France? : Pour comprendre la société française actuelle

Tác giả: Kimmel, Alain.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Hachette, 1992Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

12. 中国古代礼俗

Tác giả: 赵丕杰.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 : 语文出版社, 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [390.0951] (1).

13. 中国育俗的文化叠合

Tác giả: 徐桂兰.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 南宁 : 广西民族出版社, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [390.0951] (1).

14. 壮族民间宗敎文化

Tác giả: 玉时阶.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 : 民族出版社, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [951] (1).

15. 民俗学概论

Tác giả: 陶立璠.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京: 中央民族学院出版社, 1987Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [398.20951] (1).

16. 中国少数民族图腾崇拜

Tác giả: 何星亮.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京: 五洲传播出版社, 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [202.11] (1).

17. 英語で話す「日本の文化」= Japan as I see it = [Eigo de hanasu "Nihon no bunka" = Japan as I see it]

Tác giả: ダン, ケニー.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tōkyō : 講談社インターナショナル, [Kōdansha Intānashonaru], 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [306.0952] (2).

18. 中国节日

Tác giả: 韦, 黎明.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 : 五洲传播出版社, 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [394.26951] (1).

19. 中国传统服饰

Tác giả: 臧, 迎春; Zang, Yingchun.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京: 五洲传播出版社, 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [391.00951] (1).

20. 禁忌

Tác giả: 万 建中; 万 建中.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 : 中囯旅遊出版社, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [390.0951] (1).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714