GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 394 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Advanced English grammar

Tác giả: Schmidt, Helen Hoyt.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall Regents, c1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.2] (6).

2. A communicative grammar of English

Tác giả: Leech, Geoffrey N; Svartvik, Jan.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London : Longman, 1975Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.2] (4).

3. Tiếng Pháp 12 : bắt đầu. Ban Khoa học xã hội

Tác giả: Nguyễn, Hữu Thọ; Nguyễn, Văn Mạnh; Đào, Thế Lân.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Giáo dục, 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [440.76] (1).

4. Pronunciation for Advanced Learners of English : Teacher’s Book

Tác giả: Brazil, David.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York: Cambridge University Press, 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [421] (2).

5. Pronunciation plus : practice through interaction : North American English

Tác giả: Hewings, Martin; Goldstein, Sharon.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge, U.K. ; New York : Cambridge University Press, 1998Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.3] (8).

6. Better English pronunciation

Tác giả: O'Connor, J. D. (Joseph Desmond).

Ấn bản: 2d ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge [Cambridgeshire] ; New York : Cambridge University Press, 1980Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.3] (2).

7. Sounds English : A Pronounciation Practice Book

Tác giả: O’Connor, J. D; Fletcher, Clare.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London : Longman, 1989Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.3] (1).

8. Cẩm nang nghề thư viện

Tác giả: Lê, Văn Viết.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : VHTT, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [25] (5).

9. Internet activity workbook

Tác giả: Sperling, Dave.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall Regents, c1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [025.04] (1).

10. Integrating Values with Communication Arts : Textbook in communication arts in English for second year high school

Tác giả: Colendrino-Bucu, Luz; Aquino-reyes, Feliciana.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Manila : Rex book store, 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.3] (3).

11. Play games with English. Teachings' book 1

Tác giả: Granger, Colin.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London : Heinemann Educational, 1980Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.2] (3).

12. Pair of wings : Wordbook

Tác giả: Dentant, J.

Ấn bản: 3rd. ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: [London] : Plantyn, 1988Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.4] (2).

13. Reading Intermediate

Tác giả: Ladousse, Gillian Porter; Maley, Alan.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford : Oxford. University Press, 1987Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.6] (2).

14. Even more true stories : an intermediate reader

Tác giả: Heyer, Sandra.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: White Plains, N.Y. : Longman, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.6] (3).

15. True stories in the news : an beginning reader

Tác giả: Heyer, Sandra.

Ấn bản: 2nd. ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London : Longman, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.6] (2).

16. Easy true stories : a picture-based beginning reader

Tác giả: Heyer, Sandra.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: White Plains, NY : Longman, c1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.6] (2).

17. Reward Pre- intermediate: Grammar and Vocabulary Workbook

Tác giả: Greenal, Simon; Pye, Diana.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London : Macmillan, 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.2] (2).

18. Reward Pre- intermediate: Teacher's Book

Tác giả: Greenall, Simon; Driscoll, Liz.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London : Macmillan, 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.2] (2).

19. A Vietnamese and Anglo-American Cross-Cultural Analysis of Small Talk from English and Vietnamese Textbooks = Phân tích giao thoa văn hoá Anh - Mỹ và Việt Nam trong chuyện phiếm từ sách giáo khoa Anh và Việt .M.A. Thesis Linguistics

Tác giả: Phan, Văn Đỗ; Nguyễn, Phương Sửu; Nguyễn, Quang.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2000Ghi chú luận văn: M.A. Thesis Linguistics -- College of Foreign Languages.Vietnam National University, Hanoi, 2000 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.3] (2).

20. Проблема обучения пользованию речевым действием по учебникам русского языка для вьетнамских средних школ = Vấn đề sử dụng hành động lời nói để giảng dạy ngoại ngữ theo sách giáo khoa tiếng Nga ở các trường phổ thông Việt Nam. Диссертация: 5.07

Tác giả: Phùng, Văn Năm; Đỗ, Đình Tống.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Институт Иностранных Языков, 1997Ghi chú luận văn: Диссертация -- Институт Иностранных Языков. Ханойский Государственный Университет, 1997 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [491783] (2).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714