GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 16 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. 东西文化及其哲学

Tác giả: 梁漱溟.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 : 商务印书馆, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [100] (2).

2. 장자 : 21 세기 와 소통 하다

Tác giả: Hŭi-jin, An.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul T'ŭkpyŏlsi : Sigŭma Puksŭ, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [181.114] (1).

3. 삶과 철학 : 학술총서 9

Tác giả: -- 한국철학사상연구회

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 동녘, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [181.119] (1).

4. методологические проблемы изучения истории философии зарубежного востока

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: М.: наука; главная редакция восточной литературы, 1987Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

5. 도올김용옥이말하는老子와21세기

Tác giả: 김용옥.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul : T'ongnamu, 1999-2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [181.114] (1).

6. 동양 철학 에세이 = D [ongyang Chŏlhak Esei]

Tác giả: 김, 교빈 [Kim, Kyeong Bin]; 김교빈; 이현구.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Pʹachu : Dongnyŏk, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

7. 무위당장일순의노자이야기 = Muwidang Chang Il-sun ŭi noja iyagi

Tác giả: 이아무개대담; 정리.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : 삼인, Samin, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

8. 다석 류 영모 : 우리 말 과 우리 글 로 철학 한 큰 사상가 =$bTasŏk Yu Yŏng-mo : uri mal kwa uri kŭl ro ch'ŏrhak han k'ŭn sasangga

Tác giả: 박 영호.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : 두레, Ture, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2).

9. 지푸라기

Tác giả: 라힘무하.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Seoul : 함께, 1997Nhan đề dịch: .Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [181.4] (1).

10. 주역강의 = Chuyŏk kang-ŭi

Tác giả: 서대원 지음.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul : 을유문화사, Ŭryu munhwasa, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

11. 생활의발견 = The importance of living = Saenghwal ŭi palgyŏn = The importance of living

Tác giả: 임어당지음.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : 홍신문화사, Hongsin Munhwasa, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

12. 북학의 = [Pukhagŭi ]

Tác giả: Pak, Che-ga.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : 돌베게,Tol Pegae, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

13. 宋明理学研究

Tác giả: 张, 立文.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: China : 中国人民大学出版社, 1987Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

14. 박 석무 의 풀어 쓰는 다산 이야기

Tác giả: .

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Kyŏnggi-do P'aju-si : 문학 수첩, Munhak Such'ŏp, 2005-2006Nhan đề dịch: .Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2).

15. 胡适之评传 = [Hu Shizhi pingzhuan]

Tác giả: 贾祖麟著.[Jerome B Grieder].

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Haikou : 南海出版社 Nanhai Chuban Gongsi, 1992Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

16. 中国精神 : 百年回声 = [Zhongguo Jing shen : bai nian hui sheng ]

Tác giả: 张合运. Chun Shan.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Shenzhen Shi : 海天出版社, Hai tian chu ban she, 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714