GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 168 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Aspects de la littérature française contemporaine

Tác giả: Vanbergen, Pierre.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris ; Bruxelles : Fernand Nathan; Labor, 1973Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

2. La littérature française du 20e siècle

Tác giả: Jouanny, Sylvie.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Armand Colin, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

3. La littérature générale et comparée

Tác giả: Pageaux, Daniel-Henri.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Armamd Colin, 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

4. Les Français à travers leurs romans : textes notes et documents

Tác giả: Blancpain, Marc; Brunsvick, Yves; Ginestier, Paul.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : CLE international, 1979Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2).

5. 뜬세상의아름다움

Tác giả: Yag-yong Chŏng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : T'aehaksa, 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [895.73] (1).

6. 21世紀版少年少女世界文学館. 第2卷, ロビン=フッドの冒険 = 21seikiban shōnen shōjo sekai bungakukan. 2, Robin fuddo no bōken

Tác giả: Howard Pyle; Yoshio Nakano.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tōkyō : 講談社, Kōdansha, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

7. 21世紀版少年少女世界文学館. 第3卷, ロミオとジュリエット = 21seikiban shōnen shōjo sekai bungakukan. 3, Romio to jurietto

Tác giả: William Shakespeare; Edith Nesbit; Yoshiko Yagita.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tōkyō : 講談社, Kōdansha, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

8. 21世紀版少年少女世界文学館. 第4卷 = 21seikiban shonen shojo sekai bungakukan. 4

Tác giả: 加藤; Mitsuya Kato; Jonathan Swift.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Japan : 講談社, Kodansha, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

9. 21世紀版少年少女世界文学館. 第5卷, ロビンソン漂流記 = 21seikiban shōnen shōjo sekai bungakukan. 5, Robinson hyōryūki

Tác giả: Daniel Defoe; Yoshihide Iijima.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tōkyō : 講談社, Kōdansha, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

10. 21世紀版少年少女世界文学館. 第6卷, 宝島 = 21seikiban shōnen shōjo sekai bungakukan. 6, Takarajima

Tác giả: Robert Louis Balfour Stevenson; Tomoji Abe.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tōkyō : 講談社, Kōdansha, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

11. 21世紀版少年少女世界文学館. 第7卷, クリスマスキャロル = 21seikiban shōnen shōjo sekai bungakukan. 7, Kurisumasu kyaroru

Tác giả: Charles, Dickens; Tomoko Kodama.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tōkyō : 講談社, Kōdansha, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

12. 21世紀版少年少女世界文学館. 第8卷 = 21seikiban shonen shojo sekai bungakukan. 8

Tác giả: Arthur Conan Doyle; Gen'ichi Kume; Minoru Kume.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Japan : 講談社, Kodansha, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

13. 21世紀版少年少女世界文学館. 第9卷, 若草物語 = 21seikiban shōnen shōjo sekai bungakukan. 9, Wakakusa monogatari

Tác giả: Louisa May Alcott; Tomoko Nakayama.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tōkyō : 講談社, Kōdansha, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

14. 21世紀版少年少女世界文学館. 第10卷, 小公子 = 21seikiban shōnen shōjo sekai bungakukan. 10, Shōkōshi

Tác giả: Frances Hodgson Burnett; Hanako Muraoka.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tōkyō : 講談社, Kōdansha, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

15. 21世紀版少年少女世界文学館. 第11卷, トム=ソーヤーの冒険 = 21seikiban shōnen shōjo sekai bungakukan. 11, Tomu sōyā no bōken

Tác giả: Twain, Mark; Tatsuki Kameyama.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tōkyō : 講談社, Kōdansha, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

16. 21世紀版少年少女世界文学館. 第12卷 = 21seikiban shonen shojo sekai bungakukan. 12

Tác giả: Jean Webster; Ayako Sono.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Japan : 講談社, Kodansha, 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

17. 21世紀版少年少女世界文学館. 第13卷, 黒猫, 黄金虫 = 21seikiban shōnen shōjo sekai bungakukan. 13, Kuroneko, Ōgonchū

Tác giả: Poe, Edgar Allan; Tatsuo Matsumura; Hisashi Shigeo.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tōkyō : 講談社, Kōdansha, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

18. 21世紀版少年少女世界文学館. 第14卷, 赤毛のアン = 21seikiban shōnen shōjo sekai bungakukan. 14, Akage no an

Tác giả: Montgomery, Lucy Maud; Hanako Muraoka.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tōkyō : 講談社, Kōdansha, 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

19. 21世紀版少年少女世界文学館. 第15卷, 飛ぶ教室 = 21seikiban shōnen shōjo sekai bungakukan. 15, Tobu kyōshitsu

Tác giả: Kastner, Erich; Shirō Yamaguchi.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tōkyō : 講談社, Kōdansha, 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

20. 21世紀版少年少女世界文学館. 第16卷, アルプスの少女 = 21seikiban shōnen shōjo sekai bungakukan. 16, Arupusu no shōjo

Tác giả: Spyri, Johanna; Kayoko Ikeda.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tōkyō : 講談社, Kōdansha, 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714