GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Thời gian:
  Sáng: 8:00 - 12:00
  Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

tieng trung 1

| Chọn nhan đề để:
How do teachers in mountainous upper secondary schools use the new English textbook "Tieng Anh 10"? - A case study = Giáo viên các trường THPT ở miền núi sử dụng sách giáo khoa Tiếng Anh 10 mới như thế nào?. MA Minor Thesis Linguistics: 60.14.1

Tác giả: Tạ, Thị Hạnh Liên; Hoàng, Thị Xuân Hoa.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2007Ghi chú luận văn: M.A. Minor Thesis Methodology -- College of Foreign Languages.Vietnam National University, Hanoi, 2007 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 4280071. Đặt mượn
汉越翻译教. 供汉语专业大学四年级学生使用 : 下册

Tác giả: Nguyễn, Văn Đổng; Nguyễn, Hồng Nhân.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 河内 : 中国语言文化系, 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Trung Quốc 495.1824. Đặt mượn
TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714