GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Thời gian:
  Sáng: 8:00 - 12:00
  Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

428.3

| Chọn nhan đề để:
Attitudes of teachers and first-year non-English major students at Hanoi University of Industry towards the use of visual AIDS in English speaking lessons = Thái độ của giáo viên và sinh viên năm thứ nhất không chuyên tiếng Anh trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội đối với việc sử dụng giáo cụ trực quan trong các giờ học nói tiếng Anh. M.A. Thesis Linguistics

Tác giả: Trương, Thị Thanh Hoài; Mai, Ngọc Khôi.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : University of Languages and International Studies, 2011Ghi chú luận văn: M.A Thesis English teaching methodology -- University of Languages and International Studies. Vietnam National University, Hanoi, 2011 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.3. Đặt mượn
TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714