GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Thời gian: 8:00 - 17:00
 (Phục vụ cả buổi trưa)
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Đề xuất mua

Thông tin tóm tắt Ghi chú Người quản lý Trạng thái

Chí Phèo

Nam Cao, - 1999, - Văn học (Hà Nội) - TR

Người quản lý: Hiển , Phạm Trạng thái: Được đặt mua

Búp sen xanh

tuấn, - 1980, - gd (h) - CD

Người quản lý: Nguyễn Thị Thanh , Bình Trạng thái: Được chấp nhận

Linking Assessment to Instructional Strategies: A guide for Teachers

- CD

Trạng thái:

An Experiential Grammar of the Vietnamese Clause

Hoàng Văn Vân, - 2012, - NXB Giáo dục Việt Nam (Hà Nội) , Tiếng Anh - BK

Ghi chú: Tôi cần mua 100 cuốn sách này Cảm ơn Trung tâm Trạng thái: Chờ duyệt
TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714