GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Giới hạn kết quả tìm kiếm

ĐĂNG NHẬP

LIÊN KẾT NGOÀI

Danh sách 10 tài liệu ghi mượn nhiều nhất trong 3 tháng gần đây nhất.
Nhan đề Kiểu tài liệu Số lần ghi mượn  
Active skills for reading: Book 3 /

Anderson, Neil J - Thomson/Heinle, Australia: 2008 - 208 p; 26 cm

Kiểu tài liệu : 4. Sách không được mượn về Số lần ghi mượn: 11 Đặt mượn
Active skills for reading: Book 4 /

Anderson, Neil J - Thomson/Heinle; Australia: 2008 - 240 p; 26 cm,

Kiểu tài liệu : 4. Sách không được mượn về Số lần ghi mượn: 6 Đặt mượn
Achieve IELTS 1;

Harrison; Louis - U.K : Heinle/Cengage Learning: Andover, Hampshire; 2013 - 165 p; 28cm,

Kiểu tài liệu : 4. Sách không được mượn về Số lần ghi mượn: 4 Đặt mượn
Achieve IELTS 1:

Harrison, Louis - National Geographic Learning; Cheriton House, North Way, Andover, Hampshire, 2013 - 112 p; 28 cm:

Kiểu tài liệu : 4. Sách không được mượn về Số lần ghi mượn: 4 Đặt mượn
Complete CAE : Student's Book with answers /

Brook-Hart, Guy. - Cambridge University Press, Cambridge : | New York : 2009 - 264 p. : 28 cm. +

Kiểu tài liệu : 4. Sách không được mượn về Số lần ghi mượn: 4 Đặt mượn
An introduction to language and linguistics /

- Cambridge University Press, Cambridge, UK ; | New York : 2006 - xv, 540 p. : 26 cm.

Kiểu tài liệu : 4. Sách không được mượn về Số lần ghi mượn: 3 Đặt mượn
Complete CAE : Teacher's Book /

Brook-Hart, Guy. - Cambridge University Press, Cambridge : 2009 - 160 p. : 28 cm. +

Kiểu tài liệu : 4. Sách không được mượn về Số lần ghi mượn: 3 Đặt mượn
English for environmental science in higher education studies :

Lee, Richard, - Garnet, Reading : 2009 - 130 p. : 28 cm. +

Kiểu tài liệu : 4. Sách không được mượn về Số lần ghi mượn: 3 Đặt mượn
English for international tourism :

Strutt, Peter. - Longman Harlow : 2003 - 80p. : 28 cm.

Kiểu tài liệu : 4. Sách không được mượn về Số lần ghi mượn: 3 Đặt mượn
Activate! B2 :

Stephens, Mary - Pearson Longman, Harlow: 2008 - 128 p.

Kiểu tài liệu : 4. Sách không được mượn về Số lần ghi mượn: 2 Đặt mượn
TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714