GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Giới hạn kết quả tìm kiếm

ĐĂNG NHẬP

LIÊN KẾT NGOÀI

Danh sách 10 tài liệu ghi mượn nhiều nhất trong 3 tháng gần đây nhất.
Nhan đề Kiểu tài liệu Số lần ghi mượn  
Nghiên cứu khoa học giáo viên Nga

- Đại học Ngoại ngữ. H.:

Số lần ghi mượn: 4 Đặt mượn
Nghiên cứu khoa học giáo viên Việt

ĐHNN

Số lần ghi mượn: 2 Đặt mượn
Khóa luận tốt nghiệp Anh : DNH/

- Đại học Ngoại ngữ-ĐHQGHN H. :

Số lần ghi mượn: 1 Đặt mượn
TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714