GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Thời gian: 8:00 - 17:00
 (Phục vụ cả buổi trưa)
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Giới hạn kết quả tìm kiếm

ĐĂNG NHẬP

LIÊN KẾT NGOÀI

Danh sách 10 tài liệu ghi mượn nhiều nhất trong 3 tháng gần đây nhất.
Nhan đề Kiểu tài liệu Số lần ghi mượn  
A critical discourse analysis of President Barack. H. Obama’s address on Cuba detente policy =

Hoàng Thị Thắm. - Trường Đại học Ngoại ngữ, H.: 2017 - 39p., I-XXXI; 30 cm.

Kiểu tài liệu : 7. TL Nội sinh (Khóa luận, Luận văn, Luận án, NCKH) Số lần ghi mượn: 1 Đặt mượn
TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714